Bordrox Bordro Hizmetleri

[email protected]

15921 SAYILI İŞSİZLİK TEŞVİKİ

Teşvik İndirim İşlemleri

15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı ile işsizlik maaşı alarak belirli süreler boyunca çalışamayan işçiler için ciddi istihdam olanağı sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlik maaşı alan bireylerin hem daha fazla maaş alarak aile geçimlerinde refah seviyesini arttırmaları hem de işsizliğin azaltılması ile hazineye binen yükün düşürülmesi maksadı ile uygulamaya konan İşsizlik İstihdamı işverenler açısından da çok olumlu etkiler yaratıyor. Uzun vadede işsizlik rakamlarında pozitif etki yaratacak bu istihdam teşvikine şimdi daha yakından bakalım!

İşsizlik İstihdamı Nedir?

2009 yılının Ağustos ayında uygulamaya konan 15921 sayılı kanuna göre işletmeler işe alacakları işçinin İşsizlik Ödeneği alıyor olması şartıyla prim teşvikinden faydalanabiliyorlar. Temel koşulun yanı sıra bazı ek koşulların da talep edildiği bu istihdam teşvikinde temel amaç işverenlerin İşsizlik Ödeneği alan işçileri tercih etmesi oluyor. Bu sayede İşsizlik Ödeneği ile hazineye binen yük azalırken aynı zamanda istihdam arttırılarak kazan kazan durumu ortaya çıkar.

15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı Yararlanma Koşulları

İşsizlik İstihdamı kapsamında işçinin ve işverenin bazı şartları müştereken yerine getiriyor olması gerekir. Aşağıdaki şartlar sağlandığında işveren 15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı bağlamında prim desteği almaya hak kazanır.

  • Sigortalı çalışacak olan kişinin 1 Ekim 2009 tarihi sonrasında işe alınmış olması gerekir,
  • Sigortalı çalışanın işe girdiği tarihte İşsizlik Ödeneği alıyor olması veya almaya hak kazanmış olması şarttır,
  • Kişi sigortalı olarak işe başladığı tarihten önce işverenin son 6 ayda sigortalı çalıştırdığı işçi sayısının ortalamasına ek olarak çalıştırılmış olmalıdır,
  • İşsizlik Ödeneği almaya hak kazanmış işçinin son çalıştığı iş yerinden başka bir iş yerinde çalışmamış olmalıdır,
  • Başvurular yapılırken yararlanılacak kanun olarak 15921 sayılı kanun seçilmelidir,
  • SGK ve İŞKUR nezdinde gerçekleştirilecek başvurularda herhangi bir eksiklik olmamalıdır.

Söz konusu şartların sağlanması durumunda işveren istihdam edeceği işçi için belirli tutarlarda prim desteği alır.

15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı Kapsamında Yararlanılacak Tutar Ne Kadardır?

İşsizlik İstihdamı kapsamında teşvikten yararlanmak isteyen işverenler yukarıdaki şartları sağladıkları durumlarda 5510 sayılı Kanunun 82. Maddesi baz alınarak belirlenmiş esas kazanç alt sınırı bağlamında tahakkuk eden; kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı – malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı ile Genel Sağlık Sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanır.

İşverenler açısından ciddi bir teşvik olarak kabul edilen 15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı; işsizlik oranlarında ciddi düşüşler ortaya çıkarırken işverenlerin işçi çalıştırma arzusunu da güçlendirmiştir. İşverenlere sağlanan teşvik süresine bakıldığında belirleyici olan işçinin daha önce aldığı İşsizlik Ödeneği’dir. İşsizlik Ödeneği süresince devam eden bu teşviki bir örnek olayla açıklamak gerekirse; İşsizlik Ödeneği’nden faydalanırken işe alınan X kişisi 5 ay daha İşsizlik Ödeneği alabilecek durumda ise işverene sunulan teşvik 5 ay daha devam edecektir. İşsizlik Ödeneği süresi sona erdiğinde İşsizlik İstihdamı kapsamındaki teşvik de sona erecektir. Bu nedenle İşsizlik Ödeneği’ni almayan veya süresini tamamlayan işçiler için 15921 Sayılı İşsizlik İstihdamına başvuru mümkün değildir. Benzer şekilde işçinin ayrıldığı iş yerinde tekrar işe başlaması bu teşvikten yararlanma durumunu engelleyecektir. Bu düzenleme ile işverenlerin teşvikten yararlanmak için işçilerini işten çıkarıp tekrar işe alma durumunun önüne geçilmiştir.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.