2014/5 SGK Genelge yorumu


Vergiden muaf olan Senaryo Yazarlığı, Özgün müzik yapımcılığı, yönetmelik ve diyalog yazarları (ortaya bir eser koyarak gider pusulası ile işlerini gerçekleştirenler)  ile yapımcı arasında hizmet akdi olmayanlar sigortalı sayılmayacaklardır.

2-)Noter vekillerinin sigortalılığı için Sigorta alt başlığı ilavesi yapılmıştır.

3-)İnşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilip verilmediği hususu iş kolu kodlarına göre belirlenmekte olup, işe giriş bildirgesinin süresinde verilip verilmediği bu şekilde kontrol edilecektir.

4-)4/a kapsamında yaşlılık aylığı alanlar tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışabilecek ancak emekli aylığı durdurulacaktır, bu durum sigorta tercih bildirim formu ile SGDP bildirimi yapılarak değiştirebilir ve aylığın tekrar bağlanması sağlanabilir.

5-)Sigortalılık odları tablosuna’’26-Harp m.Vazife m. 2330 ve 3713 SK göre aylık alanlar’’ ilave edilmiştir.

6-)Uzun ve Kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasına tabi olunduktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde sigorta hak ve mükellefiyetler önceki yaşa göre belirlenecek ve sigortalıya bildirimi yapılacaktır.

7-)işe iade davasını kazanan personelin işveren tarafından işten çıkarılırken verilen İAB  yersiz sayılacak, işveren personeli işe başlatmaması halinde en az 4 aylık ve en çok 8 aylık tazminat ödeme yükümlülüğü olacaktır. Buna istinaden tebligatın teslim tarihi itibarıyla başlayan ve  tazminat dönemi süresi sonunda verilecek güncel  İAB için işverene İdari Para Cezası uygulanmayacaktır.

8-)Değnekçi, kahya, simsar, çığırtkan vb. ayrıca rehber personel olarak taşımacılık hizmetlerinde görev yapanlar için sigortalılık talepleri yapılabilir.

9-)Şirketlerin tasfiye ve münfesih durumu sonuçlanmadan, şirket kaydı resen ticaret sicil kayıtlarından silindiğinden şirket ortağının sigortalılığı Ticaret sicil müdürlüğü kayıtları esas alınarak silinebilir.

10-)Polislik eğitimine tabi tutulan adayların  eğitimlerin de geçen sürelerin sigortalılığı eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamalarıyla sigortalılık hallerine eklenecektir.

11-)11/04/2014 tarihinden  itibaren çalışma izin muafiyet belgesi ikamet izni sayılacak olup ayrıca ikamet tezkeresi istenmeyecektir.

12-)Çalışma izin belgesindeki tarihten itibaren ve izin tarihi ile tebliğ tarihi eşleşmiyorsa izin belgesinin tebliğ  tarihinden itibaren 45 gün içinde işe giriş işlemi yapılabilir.

13-)Ülkemize geçici görevle gelen yabancı uyruklu kişilerin geldiği ülkelerde sigortalı olduğunu belgeleyenler için Türkiye’de  çalışması olan var ise  bu tarihten itibaren aylık bildirge verilmeyecek  ve işten ayrılma bildirgesi düzenlenecektir.(İdari para cezası yok)

14-)Yaşlılık aylığı alan ve Serbest çalışan avukatların aynı zamanda  bir işverenin yanında çalışmaları halinde sgdp primi aldıkları ücretten kesileceğinden yaşlılık aylığından herhangi bir kesinti olmayacaktır.

15)Yaşlılık aylığı bağlanan ve 1479 saylı kanunun ek 20.maddesinin 1.fıkrası ile 3 fıkrasında yer alan çalışmalardan(gerçek ve basit usulde gelir vergisi) dolayı  olanlar veya bağlandıktan sonra bu çalışmalara devam edenlerden %10 oranında sgdp primi kesilir.

16-)İsteğe bağlı sigortalık durumunda Türkiye’de ikamet etmek şartına ekleme yapılarak; Fransa,İngiltere,İsveç ve İsviçre’de bulunanlar ile bu ülkelerinde sigortalı sayılanlarda  bu şart aranmayacaktır.

17-)Türkiye’de yerleşik hali 1 yılı doldurmayan yabancılar GSS olarak sayılmadığından GSS primi alınmayacaktır.1yılı aşanlar için GSS prim ödemesi yapılması gerekmektedir.

18-)İsteğe bağlı sigortalılığı kesintisiz devam ederken Kanunun yürürlük tarihinden sonra (01.10.2008 tarihi) vergi kaydı tespit edilenlerin o döneme ait  vergi kayıtlarından dolayı zorunlu sigortalılık durumu değerlendirilmeyecek.

19-)01.10.2008 tarihinden itibaren devam eden  İşyeri faaliyeti nakledilen ve bildirimleri kesintisiz olarak aynı işyerinde yapılan bildirimler kesintiye uğramamış sayılacaktır.

20-)Askerlik süresi içerisinde alınmış hava değişimleri (kademeli bir şekilde) ayrıca cezai ve hastalık nedeniyle uzayan süreler için askerlik borçlanması yapılamayacaktır.

21-)Trük vatandaşı iken askere alınan ve daha sonra vatandaşlıktan çıkanlar askerlik borçlanması yapabilecektir.

22-)Avukatların staj döneminde geçen süreler  belli şartlar dahilinde borçlanabilenecek.

23-)01.10.2008 tarihinden itibaren aylık bağlanmamış olması şartıyla  sigortalı tarafından ödenmiş borçlanma tutarı sigortalının talebi üzerine her zaman kısmi olmamak koşulu ile iadesi yapılabilecektir. Ancak sigortalını vefatında sonra hak sahiplerine iade yapılamaz.

24-)Askerlik borçlanmalarında eksik ödenen tutar 15 günlük süre içerisinde (6183 sayılı kanun uygulamasına göre)  ödendiğinde borçlanma geçerli sayılacaktır.

25-)Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapanlar için şartlı borçlanma süreçleri oluşturulmuştur.

26-)Yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarı ile tamamlayarak yurda dönenler yurt dışında geçen süreleri  bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde borçlanabilecektir.

27-)Yaştan düşülecek sürenin tespitinde prim ödeme gün sayısına ilave edilen sürenin yarısı esas alınacaktır.(5510 kanun 40 mad.)


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın