Bordrox Bordro Hizmetleri

[email protected]

2020 SGK İdari Para Cezaları Nedir?

İşçi istihdamı ve işyeri hizmetleriyle ilgili ödeme bilgilerinin takibi yapılan evrakların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi zorunludur. Bu bildirimlerin yapılmaması durumunda güncel 2020 SGK idari para cezaları uygulanır. Örneğin sigortasız işçi çalıştırmak bu para cezalarına sebep olan durumlar arasındadır. SGK’nın belirleyip talep ettiği yazılı belgelerin hazırlanmaması ve uyulması gereken kurallara uyulmaması sonucunda SGK işyerlerine kanunda belirtilen durumlara istinaden ceza keser.

2020 SGK İdari Para Cezası Uygulamaları

İşçilerin istihdam edilmesinde uyulması gereken kuralların hiçe sayılması halinde güncellenmiş olarak 2020 SGK idari para cezaları uygulanacaktır. SGK’nin belirlediği işçi hakları kapsamında yapılması gerekenler işverenler tarafından yapılmadığında devreye idari para cezaları girer. Bu durumlar arasında yer alanlar:

 • İşçinin işe başlama bildiriminin yapılmaması ya da verilen süreden daha geç yapılması,
 • İşçinin işten çıkarılma bildiriminin yapılmaması veya geç yapılması,
 • İstihdam bildirir raporların hazırlanmaması ya da geç hazırlanması,
 • Aylık sigorta ödemesini gösteren belgelerin ilgili birimlere verilmemesi ya da geç verilmesi gibi durumlar, idari para cezaları gerektirecek durumlardır.

2020 SGK İdari Para Cezaları Tutarları

Asgari ücret artışına göre her sene güncelleme ile birtakım değişikliklerin yapıldığı ceza tutarları 2020 yılı için de SGK idari para cezaları kapsamında düzenlenmiştir. İdari para cezası uygulanan durumları şu 3 başlık altında el almak mümkündür:

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS İdari Para Cezaları
 • Yasal Sürede SGK’ye Verilmeyen İşyeri Bildirgeleri
 • Usulüne uygun şekilde verilmeyen işyeri belgeleri

Sosyal Sigortalar ve GSS İdari Para Cezaları

Sigortalı işçinin işe başladığı gün itibarıyla genel sağlık sigortası kayıt bildiriminin vaktinde yapılması gerekir. Bunu bildirimi gerçekleştirmeyen işveren, her bir çalışan için 2.943 lira 2020 SGK idari para cezaları kapsamında ödemeye çarptırılacaktır.

İşçinin sigortalılığını gösteren belgenin olmaması, yani sigorta girişinin yapılmamış olması teftiş memurlarının denetimi sırasında çıkacaktır. Banka kayıtları ya da diğer somut verilerin incelenmesi ile ortaya çıkan bu tespit neticesinde işveren, işçi başına asgari ücret maaş tutarının iki katını öder. Bu da 5.886 liraya denk gelir.

İşveren daha önce işçisi için sigortalı işçi bildirgesini vermemekten uyar ve ceza almışsa aynı yıl ikinci kez aynı ihmalde ödeyeceği ceza asgari ücretin 5 katıdır. Ödeyeceği asgari ücretin 5 katı tutarındaki ceza, işverenin çalıştırdığı işçi başına kesilir.

Yasal Sürede Verilmeyen İşyeri Bildirgesi

Kamu işyerlerinde bilanço usulüne uygun defter tutma zorunluluğuna uyulmadığında asgari maaşın üç katı yani 8.829 TL ceza kesilecektir.

Kaydı tutulması mecburi olan “diğer defterler” tutulmadığında  asgari maaşın iki katı olarak 5.886 TL tutarında SGK idari para cezası ödenir.

Usulüne Uygun Verilmeyen İşyeri Belgeleri

Hizmet ve sigorta prim belgesi, usulüne uygun teslim edilmezse bu durumda yine o işyerine 2020 SGK idari para cezası uygulanır. Burada sigortalı işçi sayısınca kişi başına aylık asgari maaşın beşte biri kadar yani her bir kişi için 588,60 TL ceza kesilir.

 • İşçi belgesi asıl değil ek ise her bir işçi için asgari ücretin sekizde biri kadar yani 367.87 TL idari para cezası uygulanır.
 • Söz konusu ek belge olduğunda işçilerin 1 aydan az çalıştığını gösteren evrakların vaktinde teslim edilmesi gerekir. Edilmediği durumda her sigortalı çalışan için asgari ücretin yarısı olan 1.471.50 TL ceza ödenmesi hükmedilir.
 • Hizmet ve prim bildiren belgelerde ödenen maaşların yanlış doldurulması halinde asgari ücretin iki katı yani 5.886 TL ceza kesilir.
 • Bilançoya dayalı defter tutma mecburiyeti olanlar için aylık maaşın on iki katı yani 35,316 TL idari para cezası yaptırımı vardır.
 • Diğer bilgi içeriğini kapsayan defter tutanlar için 17.658 TL yani asgari maaşın altı katı kadar ceza ödenmesi gerekir.
 • Defter tutma yükümlülüğü olmayanlar ise 8.829 TL yani asgari ücretin üç katı fazlası ceza ödemeleri icap eder.

2020 SGK İdari para cezaları hakkında bilgi almak ve SGK bildirimlerini zamanında yapmak için bizden bordro hizmeti alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.