Bordrox Bordro Hizmetleri

[email protected]

5544 SAYILI MESLEKİ YETERLİLİK TEŞVİKİ

Teşvik İndirim İşlemleri

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişilerin istihdam edilmesini desteklemek adına yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dönem dönem bazı iş kolları için zorunlu kılınması sonrasında bu belgeye sahip kişilerin istihdam edilmesi de oldukça avantajlı bir hale gelmiştir. İşverenlere belirli oranlarda prim desteği işçilere ise Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücreti konusunda sunulan teşvikten yararlanabilmek adına bazı koşulların sağlanması zorunludur. Peki, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki kapsamından yararlanmak için gerekli koşullar nelerdir?

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşvikinden Faydalanma Koşulları

Teşvikten yararlanmak için işe alınacak işçilerin bazı özellikleri taşıyor olması gerekir. Bu anlamda işçiler;

  • Son 6 aydır İŞKUR’a bağlı işsiz olmalıdır,
  • İşçinin istihdam edileceği süreden önceki 6 ay içerisinde çalıştırılan işçi ortalamasına ek olarak işçi alımı yapılmış olmalıdır,
  • İşverenin özel sektörde faaliyet göstermesi gerekir.

Koşulları müştereken sağlayan işçi ve işverenler için söz konusu teşviklerden faydalanma imkânı söz konusu olur.

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki ve İlgili Düzenlemeler

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki ile alakalı düzenlemeler konusunda farklı durumlar söz konusu olur. Bu anlamda teşvikten faydalanmadan önce düzenlemelerin detaylı incelenmesi işveren ve işçinin avantajına olacaktır.

  • 13.02.2011 tarih ve 6111 numaralı Kanun kapsamında teşvikten faydalanmaya uygun olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan işçilerin sigorta primlerinin işveren payına ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilir,
  • KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel; belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş belgeye sahip işçileri istihdam eden işletmelere belgelendirme desteği sunulmaktadır. MYK tarafından yetki verilmiş belgelendirme kurumları TÜRKAK akreditasyonuna sahip kuruluşlar olarak kabul edilir. Bu anlamda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi işçileri çalıştıran işverenler söz konusu destek kapsamındadır,
  • 07.09.2013 tarih ve 28758 numaralı “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre 4. seviye ve üzeri MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler; ortaöğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda usta öğreticiler ve uzmanlar ile birlikte öğretmen vasfı ile görevlendirilebilir,
  • 16.12.2010 tarih ve 27787 numaralı “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile inşaat ve tesisat işlerinde işe alınacak ustalardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olma şartı aranır,
  • 13.07.2013 tarih ve 28706 numaralı “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen mesleklerde çalışacak olan işçilerin; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları halinde bahse konu yönetmelik uyarınca belirtilen zorunluluğu karşılayabilir,
  • 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı numaralı “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” bağlamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmesi mümkün iş kollarında açılan kurslarda sınav, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinin MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları vasıtası ile yapılması gerekir,
  • 25.09.2002 tarih ve 24887 numaralı “Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği” bağlamında belirtilen alanlarda işe alınacak işçilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ya da akredite kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelere sahip olması zorunludur.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.