This post is also available in: Türkçe English (İngilizce)

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2020/07/14775-scaled.jpg

5746 SAYILI AR-GE TEŞVİKİ

Teşvik İndirim İşlemleri

5746 Sayılı AR-GE Teşviki Avrupa Birliği uyum müzakereleri sürecinde olan ülkemizde söz konusu müzakerelere bağlı olarak getirilen teşviklerden bir tanesidir. Yenilikçi uygulamaların ülke çapında yaygınlaşması adına Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi sayesinde teknoloji merkezleri ve tasarım merkezlerinde ciddi bir atılımın gerçekleştirilmesi amaçlanır. Ülkemizde uzun süredir uygulamada olan bu teşvik ile teknolojik gelişmelerin bir ivmelenme göstermesi hedeflenir.

5746 Sayılı AR-GE Teşviki Nedir?

2016 yılındaki son düzenleme sonrasında şimdiki halini alan AR-GE Teşviki; Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde bulunan merkezlerin vergi ve prim bağlamında çeşitli indirimlerle desteklenmesini amaçlayan bir uygulamadır. Söz konusu uygulama AB uyumuna yönelik olsa da fiilen getirdiği avantajlarla kalıcı hale gelebilecek uygulamalar arasında düşünülebilir.

5746 Sayılı AR-GE Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

AR-GE Teşviki kapsamında 2016 yılına kadar sadece Ar-Ge merkezleri faydalanabiliyordu. Ancak getirilen düzenleme ile kapsamın genişletilmesi ve teşvikin daha geniş sahalara yayılması hedeflenmiştir. Bu anlamda tasarım merkezlerinin faydalanmasına da imkân tanınmıştır.

5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamında sayılan işletme ve kurumlar elbette sadece bunlarla da sınırlı değildir. Teknoloji merkezi işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla teşkil edilen veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları bağlamında uluslararası kuruluşlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek maksadıyla fon ya da kredi kullanan vakıflar tarafından ya da uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlananlar  AR-GE Teşviki kapsamındadır.

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki

AR-GE Teşviki kapsamındaki firmaların yenilik ve tasarım uygulamalarında görev alan personel sayısı ve uygulamaların süresince gelir vergisi stopaj teşviki uygulanır. Önceden doktoralı personel için teşvik oranı %90 iken yeni uygulama ile teşvik oranı 5 puan yükseltilerek %95 olmuş ve yüksek lisans dereceli personel de kapsama alınmıştır. Bunun yanında AR-GE personelinin çalışma sürelerinde AR-GE’ye dahil edilmeyen kısımların AR-GE süreleri içerisine alınması da kolaylaştırılmıştır. Bilhassa yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan personelin eğitim süresi AR-GE çalışmaları kapsamına alınmıştır.

Sigorta Primi Desteği

Sigorta Primi Desteği: AR-GE Teşviki kapsamındaki firmaların AR-GE çalışmalarında aktif olarak faaliyet gösteren personelin faaliyet süresi oranınca ödenecek sigorta primlerinde işveren payına düşen kısmın %50’sine muafiyet getirilmiştir. Ayrıca 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki işletmelerde personelin tamamı bahse konu muafiyete tabidir.

Damga Vergisi İstisnası

İşletmelerin AR-GE Teşviki kapsamında olması düzenlenen bütün kâğıtlarda damga vergisinden muaf olmalarını sağlamıştır. Burada tek şart evrakın AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olmasıdır.

Gümrük Vergisi Teşviki: Teşvik kapsamında yürütülen faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen bütün mal ve ürünlerin gümrük vergisi ve her türlü fondan muaf tutulması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra ithalat ile alakalı düzenlenecek evrak ve diğer işlemlerle alakalı damga vergisi ve harçlar alınmayacaktır.

Siparişe Esas AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinde İstisna: İşletmelerin siparişe esas olmak üzere AR-GE ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirecekleri faaliyetler 5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamındaki teşvik ve istisnalar bakımında %50 oranında desteğe tabidir. Çalışmaları aktif olarak gerçekleştiren firma tüm istisnalardan faydalanma hakkına sahipken sipariş veren taraf AR-GE ve Tasarım İndirimine ek olarak Damga Vergisi indiriminden faydalanabilir.

Uzun vadede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi bağlamında 5746 Sayılı AR-GE Teşviki ciddi atılımlar sağlayacaktır. Özellikle ithal ürünlerin ikamelerinin üretilmesini sağlayacak bu teşviklerle iki taraflı bir kazan kazan durumu ortaya çıkacaktır.

This post is also available in: Türkçe English (İngilizce)

ABD-bayrak
avustralya-bayrak
avusturya-bayrak
danimarka-bayrak
dubai-bayrak
hindistan-bayrak
hong-kong-bayrak
ingiltere-bayrak
irlanda-bayrak
italya-bayrak
kıbrıs-bayrak
misir-bayrak
romanya-bayrak
yunanistan-bayrak
012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 200.000+ personelin bordro süreçleri yönetilmektedir.

0123456789001234567890+

Ülke Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

12 farklı ülkede yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmektedir.

0123456789001234567890+Sene

Tecrübe

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

10 yıldan fazla sektörde önemli hizmetler vermektedir.

01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Toplam 1.200.000 TL teşvik muafiyeti sağlanmıştır.

Merkez Ofis

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Platform B Blok No:27 Kat:4 D:45 Güngören İstanbul Türkiye

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bordrox. All rights reserved.Web Tasarım: Kenan AFŞAR