This post is also available in: Türkçe English (İngilizce)

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2020/06/32173-1.jpg

6111 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK TEŞVİKİ

Teşvik İndirim İşlemleri

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki Nedir?

Kadın ve gençlerin istihdama katılım oranlarını arttırmak ve işverenlerin işçi açığını olabildiğince karşılamak adına yürülüğe giren 6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki; mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesine ek olarak kaliteli üretim ve yüksek performansın devreye sokulmasını hedefler. İlk defa 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde uyarınca düzenlenen bu teşvik uzun yıllardır işverenler açısından ciddi bir destek olmaya devam ediyor.Özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin

31.12.2020 tarihine kadar işe alacakları sigortalılar için ödenecek esas kazanç üzerinden hesaplanan sigorta priminden işverenin ödemesi gereken İşveren Payı; İşsizlik Sigortası Fonu’ndan desteklenecek. Böylelikle işçi alımında tereddüt yaşayan işverene destek olunurken işçilerin de İşsizlik Sigorta Fonu sayesinde işe girmesi sağlanacak. Belirli koşulları sağlayan işveren ve işçilerin kapsama alındığı bu destek ile ciddi bir istihdam yaratılması hedefleniyor.

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki Yararlanma Şartları

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki kapsamında işçi çalıştırmak veya bir işe başlamak isteyen kişilerin belirli koşulları yerine getirmesi beklenir. Bu kapsamda teşvikten yararlanma şartlarını işveren yönünden ve işçi yönünden ikiye ayırmak mümkün olur.

İşveren Yönünden Teşvikten Yararlanma Şartları

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasa süreler içerisinde kuruma verilmesi,
 • Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi,
 • Kayıt dışı işçi çalıştırılmamış olması,
 • Prim borçlarının yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması,
 • Prim, gecikme zammı, gecikme cezası ve idari para cezasından kaynaklanın borcun bulunmaması,
 • İşe alınacak olan sigortalının çalıştırılması esnasında önceki 6 ay boyunca çalıştırılan işçi sayısının ortalamasına ek olarak çalıştırılacak olması gerekir.

İşçi Yönünden Teşvikten Yararlanma Şartları

 • Sigortalı işçi teşvikin başladığı 01.03.2011 ile teşvikin sona ereceği 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmalıdır,
 • 18 yaşından büyük olmalıdır(Erkekler için 29 yaşın aşılmamış olması gereki),
 • İşe başlangıç tarihinden önceki 6 ayda işsiz olması gerekir.

İşçi ve işverenlerin yukarıdaki koşulları müştereken sağlaması durumunda 6111 Sayılı Genç İstihdam Teşvikinden yararlanılabilir.

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşvikinden Faydalanma Süreleri

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki kapsamında faydalanacağınız süreler kanunda açıkça belirlenmiştir. Bu nedenle sigortalının nitelikleri faydalanma süreleri üzerinde ciddi rol oynar.

 1. Sigortalı işe girdiği tarihte 18-29 yaş arası erkek veya 18 yaşından büyük kadınsa;
 • Mesleki yeterlilik belgesi varsa 48 ay
 • Mesleki ve teknik eğitim sınan ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarından mezunsa ya da İŞKUR tarafından düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmişse 36 ay
 • Yukarıdaki şartları karşılamıyorsa 24 ay faydalanabilir.
 1. Sigortalı işe giriş tarihinde 29 yaşından büyük erkekse;
 • Mesleki yeterlilik belgesi varsa veya işgücü yetiştirme kursunu tamamlamışsa 24 ay faydalanabilir.
 1. 1 ve 2. Maddedeki koşulları sağlıyor ve İŞKUR tarafından işe alınıyorsa sigortalı 6 ay ilave süre kazanır.
 2. Herhangi bir belgesi olmayan 18 yaşından büyük çalışanlar için İŞKUR kaydı bulunuyorsa 6 ay ilave süre kazanılır.

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşvikinden Yararlanma Miktarı

Kural olarak 2020 yılında son defa uygulanacak olan bu teşvik kapsamında ödenecek olan tutarların ne kadar olacağı yukarıdaki oranlar nispetinde hesaplanır. Bu hesaplama için bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşvikinden Yararlanırken Dikkat Edilecekler

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki kapsamında destek aldığınızda aşağıdaki hususları dikkate almanız gerekir. Aksi takdirde destekten faydalanamama durumları ile karşılaşmanız muhtemeldir.

 • Hesaplama sonunda küsuratlı sonuçlar yukarıya doğru yuvarlanır.
 • Son 6 ayda çalıştırılan işçi ortalaması belirlenirken işçi çalıştırılmayan aylar ortalamaya katılmaz.
 • Yeni işyerleri için ortalama 0 kabul edilir.
 • Aynı ay içerisinde giriş çıkışı yapılan çalışan ortalama hesabında 1 olarak sayılır.
6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki; işverenlerin daha fazla çalışan istihdam etmesi adına getirilen ve SGK priminin bir kısmının Hazine ve İşsizlik Sigorta Fonu tarafından karşılanmasını ifade eden destektir. 4447 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi uyarınca düzenlenen bu teşvikin temel amacı %34,5 olan işveren sigorta primi kısmının %5 oranında Hazine, %15,5 oranında da İşsizlik Sigorta Fonu tarafından karşılanmasını ifade eder.

Türkiye’de istihdam rakamlarının iyileştirilmesi ve daha fazla insanın iş bularak çalışabilmesi hedefi ile getirilen 6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki; benzer şekilde işverenlerin işçi açıklarını karşılamak maksadı ile verilen bir destek olarak da kabul edilebilmektedir. Yeni düzenlemelerle hem ileriye dönük hem de geçmişe dönük teşvikin mümkün olduğu durumda işverenlerin 6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki ile daha fazla istihdam olanağı yaratacağı aşikârdır.

This post is also available in: Türkçe English (İngilizce)

ABD-bayrak
avustralya-bayrak
avusturya-bayrak
danimarka-bayrak
dubai-bayrak
hindistan-bayrak
hong-kong-bayrak
ingiltere-bayrak
irlanda-bayrak
italya-bayrak
kıbrıs-bayrak
misir-bayrak
romanya-bayrak
yunanistan-bayrak
012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 200.000+ personelin bordro süreçleri yönetilmektedir.

0123456789001234567890+

Ülke Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

12 farklı ülkede yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmektedir.

0123456789001234567890+Sene

Tecrübe

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

10 yıldan fazla sektörde önemli hizmetler vermektedir.

01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Toplam 1.200.000 TL teşvik muafiyeti sağlanmıştır.

Merkez Ofis

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Platform B Blok No:27 Kat:4 D:45 Güngören İstanbul Türkiye

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bordrox. All rights reserved.Web Tasarım: Kenan AFŞAR