This post is also available in: Türkçe English (İngilizce)

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2020/07/14762.jpg

6704 SAYILI SOSYAL DESTEK TEŞVİKİ

Teşvik İndirim İşlemleri

6704 Sayılı Sosyal Destek Teşviki

6704 Sayılı Sosyal Destek Teşviki, sosyal yardım alan kişilerin istihdamı ile ilgili düzenlenen bir teşviktir. 2017 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik’ ile teşvikin ayrıntılı detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda söz konusu teşvikin en temel amacı, nakdi düzenli sosyal yardım alan kişilerin istihdam edilmesi durumunda işverene belirli oranda bir sigorta primi desteği sağlamaktır. Bu sayede işverenlerin sosyal yardım alan kişileri istihdam ederek hem işverenin hem de çalışanın kar etmesi sağlanmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve bu bölgelerde sosyal yardım alan kişilerin istihdam edilmesi söz konusu yönetmeliğin en temel hedefini oluşturmaktadır. Sosyal yardım alan sigortalı çalışanın sigorta primleri ile ilgili teşvikler işverene 1 yıl süre ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Sigortalı Açısından Şartlar

 • 6704 Sayılı Sosyal Destek Teşviki’nden yararlanmak isteyen sigortalının işe başladığı tarihten önce ki bir yıl içerisinde ailesinden birinin sosyal yardımlardan en az bir kere yararlanmış olması gerekir. Bunun yanı sıra söz konusu sosyal yardımın herhangi bir yiyecek ya da giyecek yardımı olmaması ve nakdi yardım olması gerekir. Ayrıca nakdi sosyal yardım alan kişi ile sigortalının aynı ikamet adresinde bulunması gerekmektedir. Sigortalının bizzat kendisinin yardım alması şart değildir.
 • 6704 Sayılı Sosyal Destek Teşviki’nden yararlanabilmek için sigortalının aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.
 • Teşvikten yararlanmak isteyen kişinin İşKur’a kayıtlı bir işsiz olması gerekmektedir.
 • 26/04/2016 tarihinden sonra 4/a kapsamında bir özel sektörde çalışıyor olması gerekmektedir.

İşveren Açısından Şartlar

 • 6704 Sayılı Sosyal Destek Teşviki’nden yararlanabilmek için işverenin işe aldığı sigortalıyı kayıtlı sigortalı sayısına ortalama ilave olarak çalıştırması gerekmektedir.
 • İşverenin, sigortalının aylık primini ve hizmet belgelerini kanunda belirtilen süre içerisinde SGK’ya vermesi gerekmektedir.
 • İşverenin çalışanın sigorta primini kanunda belirtilen süre içerisinde ödemesi gerekmektedir.
 • İşverenin kanunda belirtilen süre boyunca ödenmeyen işsizlik sigortası primi, sigorta primi, idari para cezası ve gecikme zammı gibi borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • İşverenin bünyesinde çalıştırdığı herkesi SGK’ya bildirmiş olması gerekir. Aksinin ispatlanması durumunda yapılan yardımlar faizi ile birlikte geri alınabilmektedir.
6704 Sayılı Sosyal Destek Teşvik Süreci

İşverenler, 6704 Sayılı Sosyal Destek Teşviki’nden sigortalının işe başladığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süre ile yararlanabilmektedir. Ancak çeşitli başvuru ve belgeler ile Bakanlar Kurulu’nun teşvikten yararlanma süresini 1 yıl kadar uzatabilmeleri mümkündür.

6704 Sayılı Sosyal Destek Teşviki’nden Yararlanamayacak Kişiler

6704 Sayılı Sosyal Destek Teşviki’nden yararlanamayacak olan kişi ve işverenlerde bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • 5335 sayılı kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ki kurum ve kuruşlar,
 • 5335 sayılı kanunun 30.maddesinde yer alan kurumların yaptırdığı alım ve satım ile ilgili iş yerleri,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi tutulan sigortalılar
 • Yurt dışında sigortalı olan kişiler.
6704 Sayılı Sosyal Destek Teşvik Tutarı

Şartları terine getiren işveren ve çalışanların teşvikten yararlanması durumunda belirlenen tutar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarihinden ödenecektir. Hesaplama brüt ücret ücretinden çeşitli düzenlemeler ile gerçekleştirilmektedir.

This post is also available in: Türkçe English (İngilizce)

ABD-bayrak
avustralya-bayrak
avusturya-bayrak
danimarka-bayrak
dubai-bayrak
hindistan-bayrak
hong-kong-bayrak
ingiltere-bayrak
irlanda-bayrak
italya-bayrak
kıbrıs-bayrak
misir-bayrak
romanya-bayrak
yunanistan-bayrak
012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 200.000+ personelin bordro süreçleri yönetilmektedir.

0123456789001234567890+

Ülke Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

12 farklı ülkede yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmektedir.

0123456789001234567890+Sene

Tecrübe

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

10 yıldan fazla sektörde önemli hizmetler vermektedir.

01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Toplam 1.200.000 TL teşvik muafiyeti sağlanmıştır.

Merkez Ofis

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Platform B Blok No:27 Kat:4 D:45 Güngören İstanbul Türkiye

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bordrox. All rights reserved.Web Tasarım: Kenan AFŞAR