Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri


Dilekçe (İlgililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.)

Kuruluş bildirim formu

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) tarafından onaylanmış 3 adet Sözleşme (Kuruluşu Bakanlık iznine tabi ise)

Unvan altına atılmış imza beyannamesi (Noter onaylı)

Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir)

Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza şubesindeki 53837615016 no?lu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya EFT makbuzu

Kurucu ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (Muhtarlık veya noter onaylı)

Ayni sermaye konulmuş ise mahkeme kararı ve üzerinde takyidat olmadığına dair resmi kurum yazısı,

Sermayenin tamamı veya ¼?ü ödenmiş ise bankadan alınacak belge

Kuruluşlar arasında tüzel kişi var ise kurulacak şirkete iştirak kararı (Noter onaylı)

Yabancı sermayeli ortak , tüzel kişi ise faaliyet belgesi aslı ve N.T. tasdikli tercümesi,

Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaportunun N.T tasdikli sureti,

Türkiye?de ikamet eden yabancı ortak için çalışma ve oturma izin belgesi (ilgili makamlarca tasdikli)

Teşvikli yatırımlar için teşvik belgesinin noter onaylı sureti

Tescil harç makbuzu aslı (Bankaya yatırılır)

Rüştünü tamamlamamış ortak var ise kanuni temsilcisinin muvafakatı

Rüştünü tamamlamamış küçükler ile ana-baba ve bunlardan birisi aynı şirkete ortak ise kayyum tayinine ait Mahkeme kararı


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın