Belirli Süreli Sözleşmenin Askıya Alınması

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/03/belirli-sureli-sozlesme.jpg

This post is also available in: Türkçe

İşçi ve işveren açısından birçok hakkın yer aldığı iş sözleşmesi çeşitli şartlardan oluşur. Belirli süreli sözleşmenin askıya alınması, bu şartların sonlandırılması ya da geçici olarak iptali demektir. Kanunların izin verdiği ölçüde iş sözleşmesi askıya alınabilir.

Yasalarda belirtilen hükümler dışında da iş sözleşmesindeki anlaşmalar kapsamında askıya alma durumu her zaman mümkündür. Ancak işçi ya da işveren mağduriyeti oluşmaması için tüm bu esnek tutulacak konuların, iş sözleşmesinde belirtilmiş olması gerekir. Yani her iki taraf için de baştan kabulü sağlanmış koşullarda iş sözleşmesinin askıya alınması söz konusu olabilir. Aynı zamanda işçinin ücretsiz izne ayrılması halinde sözleşme, başka bir koşul aranmaksızın askıya alınır.

Belirli Süreli Sözleşmenin Askıya Alınması Halleri

İş sözleşmeleri ve sözleşmelerin içerikleri farklı türlerde hazırlanabilir. Bunlar, işyeri kuralları ve işin türüne göre belirlenen maddelerdir. İş sözleşmenin askıya alınması da yasalarca belirlenmiş koşullara bağlıdır.

 • Kadın çalışanın doğum yapması,
 • Askerlik,
 • Sağlık raporuyla ispatlanan “iş göremez belgesi” kapsamındaki sağlık sorunları,
 • Ücretsiz izne ayrılmak,
 • Mevsimlik işçi olarak çalışmak,
 • işçiler için çalışılmayan ücretli yıllık izin kullanmak,
 • Belirlenen izin süresini aşan hastalık raporu almak gibi durumlarda belirli süreli sözleşmenin askıya alınması prosedürü aşağıdaki durumlarda geçerli sayılır:

İş sözleşmesinin askıda olduğu süreçte, kişiye çalışmadığı için maaş ya da herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

Belirli Süreli Sözleşmenin Belirsiz Süreli Sözleşmeye Dönüşmesi

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olarak hazırlanmış olması esas, belirli süreli iş sözleşmesi olarak imzalanması ise istisnadır. Çünkü sözleşmelerin feshi ve bundan doğan hukuki sonuçlarıyla birlikte iş güvencesi kapsamındaki hükümlerinden yararlanabilmek için işçi hakları bu şekilde korunabilir. Ayrıca belirli süreli  sözleşmenin askıya alınması ile kıdem tazminatı hakkı söz konusu değildir. Fakat belirsiz süreli iş sözleşmesi halinde, işçinin koşullarının uygunluğuna bağlı olarak kıdem tazminatı hakkı doğabilir.

Belirli süreli iş sözleşmesinin askıya alınması veya başka nedenlerle anlaşmanın belirsiz süreye dönüşmesi yargıtay kararları ile ortaya çıkabilir. Belirli süreli iş sözleşmesinin belirsiz süreye dönüşmesi halleri:

 1. Belirli süreli işlerde işveren ve işçi arasında somut ve objektif koşullara ilişkin anlaşmalar yapılır. İşin türü açısından belirli bir sürenin olması, işin tamamlanması gibi olgular objektif nedenlere örnektir. Bu nedenlerin yokluğu ya da sonradan ortadan kalkması belirli süreli iş sözleşmesini belirsiz hale getirir.
 2. Objektif nedenlerin varlığı devam etse de sözleşme akdinde, iş ilişkisinin biteceği tarih bazen belli olmayabilir. Bu durumda da belirli süreli sözleşmenin askıya alınması ve belirsiz süreli iş sözleşmesi haline gelmesi söz konusudur.
 3. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı nedenler olmadıkça zincirleme biçimde yapılamaz. Eğer buna rağmen birden fazla kez belirli süreli sözleşme yapılırsa bu belirsiz bir anlaşmaya döner.
 4. Başlangıçta belirli süreli olarak iş sözleşmesi sona erdikten sonra devam ettirilmesi durumunda belirsizi ş sözleşmesine dönüşmesi mümkün olabilir. Çünkü Borçlar Kanunu’nun 430. Maddesi ile belirli süreli sözleşmenin  süresi bittikten sonra örtülü olarak sürmesi durumunda belirsiz süreli sözleşmeye dönüştüğü ifade edilir. Ancak, güçlü bir sebep varsa üst üste belirli süreli hizmet sözleşmesi yapılabileceği belirtilmiştir. Özel eğitim kurumlarında öğretmenlere imzalanan belirli süreli iş sözleşmesi ise kanunun bir gereği olduğu için istisnalardan biridir.

Belirli süreli sözleşmenin askıya alınması geçerli kurallar dışındaki hiçbir durumda yapılamaz. Konu hakkında daha fazla bilgi almak, bordro ve teşvik danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanmak için şimdi bizimle iletişime geçin!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This post is also available in: Türkçe

ABD-bayrak
avustralya-bayrak
avusturya-bayrak
danimarka-bayrak
dubai-bayrak
hindistan-bayrak
hong-kong-bayrak
ingiltere-bayrak
irlanda-bayrak
italya-bayrak
kıbrıs-bayrak
misir-bayrak
romanya-bayrak
yunanistan-bayrak
012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 200.000+ personelin bordro süreçleri yönetilmektedir.

0123456789001234567890+

Ülke Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

12 farklı ülkede yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmektedir.

0123456789001234567890+Sene

Tecrübe

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

10 yıldan fazla sektörde önemli hizmetler vermektedir.

01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Toplam 1.200.000 TL teşvik muafiyeti sağlanmıştır.

Merkez Ofis

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Platform B Blok No:27 Kat:4 D:45 Güngören İstanbul Türkiye

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bordrox. All rights reserved.Web Tasarım: Kenan AFŞAR

Scroll Up