Türkiye’nin Kaliteli Bordro Firması

  5  Nisan

Türkiye’nin Kaliteli Bordro Firması

Bordro Hizmetlerinde Kaliteli Denetim

  3  Nisan

Bordro Hizmetlerinde Kaliteli Denetim

Gelir Vergisi Dilimleri 2019

Gelir Vergisi Dilimleri 2019

  12  Nisan

Gelir Vergisi Dilimleri 2019. 2019 GELİR VERGİSİ DİLİM VE ORANLARI. Tamamı %15 Gelir vergisine tabidir. Fazlası %20 Gelir vergisine tabidir.

Şirketlerinize Profesyonel Çözüm; Bordrox

Şirketlerinize Profesyonel Çözüm; Bordrox

  8  Nisan

Kurduğunuz ya da kuracağınız şirket konusu hakkında ya da sunacağınız hizmet içeriğinde ne kadar profesyonel olursanız olun,

Deneyimli Bordro Hizmeti

Deneyimli Bordro Hizmeti

  12  Şubat

Profesyonel Bordrolama Hizmetlerini uzman ekibi ile hazırlayan ve raporlandıran Bordrox firması, size iş hayatınızda gerekli olan tüm

Bordro Hizmeti Hakkında Bilgi

Bordro Hizmeti Hakkında Bilgi

  2  Ocak

Firma ve şirketlerin detaylı bir şekilde düzenlemesi gereken ve her işçinin özlük dosyasında mutlaka bulunması icap eden bordro

Bordro Hizmeti

Bordro Hizmeti

  22  Aralık

Bordrox şirketi, Bordro Hizmeti konusunda uzman kadrosu ile müşterilerine destek vermektedir. Özel bir kuruluş olan Bordrox

Bordrolama Hizmetleri Neleri Kapsar?

Bordrolama Hizmetleri Neleri Kapsar?

  20  Aralık

İşverence çalışanlara ödenen ücretlerin detaylı bir şekilde yer aldığı bordroların muhafaza edilmesi hem işçi hem de işveren açısından önemlidir. Kıymetli evrak..

Bordrolama Hizmeti

Bordrolama Hizmeti

  19  Aralık

Bordrolama hizmetinin dışarıdan alınmasıyla firma ve şirketler kendi ana işlerine odaklanır ve büyümelerine devam eder.

Bordro Nedir?

Bordro Nedir?

  19  Aralık

İş hayatını düzenleyici temel kavramlar içerisinde yer alan bordro, işveren tarafından düzenlenmesi ve hesaplanması gereken belge ve

İrtibat Bürosu İşlemleri

  8  Aralık

İrtibat bürolarının, yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan bu büroların iktisadi yapılarının

İrtibat Büro İşlemleri

  8  Aralık

Kuruluş başvurusu kapsamında, gerekli belgeler, Uygulama Yönetmeliği'nin 7. maddesinde düzenlenir.

Vergi Mükellefiyetinin Tescili

  4  Temmuz

Kurumlar Vergisi Mükellefleri: Anonim, Limited Şirketler: Matbu dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belge adları belirtilir)

Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri

  4  Temmuz

Dilekçe (İlgililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.) Kuruluş bildirim formu T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Anonim Şirket Kuruluş Yapısı

  4  Temmuz

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri

  4  Temmuz

Dilekçe (Şirket müdür/müdürleri tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.) Kuruluş bildirim formu Sözleşme 3 adet

Limited Şirket Kuruluş Yapısı

  4  Temmuz

İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile

İşçi ücretlerinden kesilen Ceza paraları

  1  Temmuz

4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesi gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ÜCRET KESME CEZASI Banka

İrtibat bürosu kuruluş işlemleri ve işleyişi hakkında

  23  Haziran

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesinede belirtildiği üzere, Türkiye'de irtibat bürosu kurmak

CE1 ve CE2

  22  Haziran

4/12/1972 tarihinde Paris'te düzenlenen ve Türkiye tarafından 2/12/1976 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye'nin bazı ülkelerle ikili

Çocuk Yardımı (Zammı)

  18  Haziran

SGK Çocuk Zammı (Yardımı): Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde

Aile Yardımı İstisna Tutarı

  18  Haziran

Aile Zammı (Yardımı): Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen

Bordroda gözüken İşverenlerin aylık prime esas kazanç tutarları

  18  Haziran

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, işverenlerin aylık prime esas kazancının, çalıştırdığı

Eksik Gün Nedeni Puantaj Kayıtları

  18  Haziran

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin 12 nci fıkrasında, ay içinde 30 günden az çalıştırılan veya eksik ücret ödenen

Hizmet Borçlanması

  18  Haziran

Sigortalıların hangi durumlarda hizmet borçlanması yapabilecekleri, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde açıklanmış olup, bazı

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına İlişkin Şirketlerin Sorumlulukları

  18  Haziran

30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun (6331 sayılı Kanun) ("İSG Kanunu")

Yabancıların kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hakkında

  18  Haziran

Sosyal Sigortalar Kanununa göre ülkemizde çalışan yabancı uyruklu işçilerin tümü zorunlu olarak kısa vadeli sigorta kollarına tabidir.

2014/5 SGK Genelge yorumu

  18  Haziran

Vergiden muaf olan Senaryo Yazarlığı, Özgün müzik yapımcılığı, yönetmelik ve diyalog yazarları (ortaya bir eser koyarak gider pusulası

SGK adres değişiklikleri / SGK nakil işlemleri

  18  Haziran

İlgili SGK kurumuna bağlı bir işyerinde aynı il veya ilçe sınırlarında adres değişikliği yapılması halinde ilgili SGK müdürlüğüne bildirim

İşkur Mesleki Eğitim Kursları

İşkur Mesleki Eğitim Kursları

  8  Mart

İŞKUR'a İş Arayan Olarak Nasıl Kayıt Olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze

Kayıt Dışı İstihdam

Kayıt Dışı İstihdam

  8  Mart

İşçiler Açısından Kayıt Dışı İstihdam 1. Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz yaşa gelince başkalarına muhtaç olunur.

Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları

Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları

  8  Mart

Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

  8  Mart

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5763 sayılı Kanunun 2 nci

Sakatlık İndirimi

Sakatlık İndirimi

  8  Mart

Sakatlık indirimi (24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4842 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle başlığı ile birlikte

Yurt içi gündelikler

Yurt içi gündelikler

  8  Mart

MEMUR GÜNDELİK (HARCIRAH) VE TAZMİNATLARI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (H CETVELİ) (10/2/1954 tarihli ve

Yurtdışı Gündelikler

Yurtdışı Gündelikler

  8  Mart

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Madde - 1: (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da

İnşaat İşyerlerinde İşçilik Sorgulanıyor

İnşaat İşyerlerinde İşçilik Sorgulanıyor

  8  Mart

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilatınca, son zamanlarda yapımı on yıldan önce bitirilmiş olan ihaleli işlerden dolayı Kuruma

SGK İşyeri Açılış ve Kapanış İşlemleri

SGK İşyeri Açılış ve Kapanış İşlemleri

  8  Mart

İhale suretiyle iş üstlenen işverenlerce işyeri açılış ve kapanışlarında SGK mevzuatı ve iş yasası açısından uygulamada bazı tereddütlerin

Eksik Gün Uygulaması

Eksik Gün Uygulaması

  8  Mart

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin,

İdari Para Ceza İndirimi

İdari Para Ceza İndirimi

  8  Mart

5510 Sayılı Yasa'nın idari para cezalarını düzenleyen 102. Maddesinin 2. Fıkrası 20-01-2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6570 sayılı

SGK Tavanını Aşan Ücret

SGK Tavanını Aşan Ücret

  8  Mart

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasında, gerek prime tabi

SGK Esas Günlük Aylık Kazanç Alt ve Üst Sınır Hesaplama Şekli

SGK Esas Günlük Aylık Kazanç Alt ve Üst Sınır Hesaplama Şekli

  8  Mart

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 82/1. Maddesi "Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma

  8  Mart

1-1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 2-Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı

Yemek Yardımı İstisnası

Yemek Yardımı İstisnası

  8  Mart

SGK Yemek Paraları (Yardımı): Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren

Çalışılmış Sayılan Günler

Çalışılmış Sayılan Günler

  8  Mart

İş Kanunu kapsamında çalışanların yıllık ücretli izin haklarına ilişkin düzenlemeler, İş Kanunu 53 ve devamı maddeleri ile Yıllık Ücretli İzin

Yurt Dışı İşçilerde Hazine Yardımı

Yurt Dışı İşçilerde Hazine Yardımı

  8  Mart

29.05.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanun ile 5510 sayılı SGK Kanununda da bazı

4447 teşvik şartları

4447 teşvik şartları

  8  Mart

4447 sayılı Yasanın 50. maddesi ile sağlanan prim teşviki (İş göremezlik ödeneği alanlar ile ilgili) (SGK genelge No:4/12/2009

6486 Sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri

6486 Sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri

  8  Mart

T.C. SOSYAL GÜVENLİĞİ KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 Konu : 6486

Doğum İzni

Doğum İzni

  8  Mart

4857 sayılı iş kanunun 74. maddesi gereği doğum ve süt izinleri; Esas olarak doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak toplam

Sigorta Primine Esas Kazanç

Sigorta Primine Esas Kazanç

  8  Mart

SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan kaldırmak için ücret ve primlerin ayrı gösterilmesine ilişkim aşağıdaki

Bireysel Emeklilik Devlet Katkı Payı

Bireysel Emeklilik Devlet Katkı Payı

  8  Mart

Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

Harcırah

Harcırah

  8  Mart

Yol yardımı ve yolluk kavramı mevzuatımızda sürekli karıştırılmaktadır. Temelde çok önemli farkları olmak ile birlikte Yol

Huzur Hakkı

Huzur Hakkı

  8  Mart

5510 sayılı Kanun'un 4/b maddesinin 3. alt bendine göre limited şirket ortakları ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sosyal

1475 Sayılı Kanun 14.Madde

1475 Sayılı Kanun 14.Madde

  8  Mart

KIDEM TAZMİNATI 1475 SAYILI İŞ KANUNU MADDE 14 — (Değişik birinci fıkra: 29.7.1983-2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet

Kıdem Tazminatına Dahil edilecek ödemeler

Kıdem Tazminatına Dahil edilecek ödemeler

  8  Mart

25.08.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hariç tüm maddeleri,4857 sayılı İş Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kıdem

İşsizlik Şartları

İşsizlik Şartları

  8  Mart

HANGİ DURUMLARDA İSTİRAHAT RAPORU VERİLİR VE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın