Gelir Vergisi Dilimleri 2019

Gelir Vergisi Dilimleri 2019

  12  Nisan

Gelir Vergisi Dilimleri 2019

Şirketlerinize Profesyonel Çözüm; Bordrox

Şirketlerinize Profesyonel Çözüm; Bordrox

  8  Nisan

Kurduğunuz ya da kuracağınız şirket konusu hakkında ya da sunacağınız hizmet içeriğinde ne kadar profesyonel olursanız olun, şirket kurulumu ayrı bir uzmanlık dalı ve alanıdır.

Deneyimli Bordro Hizmeti

Deneyimli Bordro Hizmeti

  12  Şubat

Profesyonel Bordrolama Hizmetlerini uzman ekibi ile hazırlayan ve raporlandıran Bordrox firması, size iş hayatınızda gerekli olan tüm çalışma alanları konusunda yardımcı olacak ve destek verecek bir ekiple hizmet sunmaktadır.

Bordro Hizmeti Hakkında Bilgi

Bordro Hizmeti Hakkında Bilgi

  2  Ocak

Firma ve şirketlerin detaylı bir şekilde düzenlemesi gereken ve her işçinin özlük dosyasında mutlaka bulunması icap eden bordro hizmeti aracı firmalar tarafından profesyonel bir şekilde planlanıp, verilir.

Bordro Hizmeti

Bordro Hizmeti

  22  Aralık

Bordrox şirketi, Bordro Hizmeti konusunda uzman kadrosu ile müşterilerine destek vermektedir. Özel bir kuruluş olan Bordrox şirketi, müşterilerine sunduğu kaliteli hizmeti sayesinde de müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır.

Bordrolama Hizmetleri Neleri Kapsar?

Bordrolama Hizmetleri Neleri Kapsar?

  20  Aralık

İşverence çalışanlara ödenen ücretlerin detaylı bir şekilde yer aldığı bordroların muhafaza edilmesi hem işçi hem de işveren açısından önemlidir. Kıymetli evrak..

Bordrolama Hizmeti

Bordrolama Hizmeti

  19  Aralık

Firma ve şirketlerin detaylı bir şekilde düzenlemesi gereken ve her işçinin özlük dosyasında mutlaka bulunması icap eden bordro hizmeti aracı firmalar tarafından profesyonel bir şekilde planlanıp, verilir. Buna ihtiyaç duyulmasının bazı sebepleri var. Öncelikli nedenler arasında bordrolama sürecini

Bordro Nedir?

Bordro Nedir?

  19  Aralık

İş hayatını düzenleyici temel kavramlar içerisinde yer alan bordro, işveren tarafından düzenlenmesi ve hesaplanması gereken belge ve dokümanlardan oluşur. Bu belge ve dokümanlarda yer alan bilgiler, işçi ve işveren arasındaki hukukun daha şeffaf olmasını sağlar. İşverenin işçiye ödediği ücret, işçi adına ödenen gelir vergisi,

İrtibat Bürosu İşlemleri

  8  Aralık

İrtibat bürolarının, yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan bu büroların iktisadi yapılarının özellikle Maliye açısından yakından takip edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İrtibat büroları ticari faaliyette bulunmadıkları müddetçe kurumlar vergisi ve katma değer vergisi

İrtibat Büro İşlemleri

  8  Aralık

Kuruluş başvurusu kapsamında, gerekli belgeler, Uygulama Yönetmeliği'nin 7. maddesinde düzenlenir. Buna göre, Türkiye'de irtibat bürosu kurmak için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir: Başvuru formu, İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü

Vergi Mükellefiyetinin Tescili

  4  Temmuz

Kurumlar Vergisi Mükellefleri: Anonim, Limited Şirketler: Matbu dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belge adları belirtilir) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış noter tasdikli Sözleşme (Kuruluşu Bakanlık iznine tabi anonim şirket ise) Ticaret Sicil Memurluğu tarafından

Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri

  4  Temmuz

Dilekçe (İlgililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.) Kuruluş bildirim formu T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) tarafından onaylanmış 3 adet Sözleşme (Kuruluşu Bakanlık iznine tabi ise) Unvan altına atılmış imza beyannamesi (Noter onaylı) Taahhütname (Ticaret

Anonim Şirket Kuruluş Yapısı

  4  Temmuz

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu tutulan şirket türüdür. Ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulur. Kurucu ortakların ortaklık sermayesinin tamamını ödemeyi taahhüt etmelerine

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri

  4  Temmuz

Dilekçe (Şirket müdür/müdürleri tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.) Kuruluş bildirim formu Sözleşme 3 adet Unvan altına atılmış imza beyannamesi (Noter onaylı) Taahhütname (Ticaret sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir) Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.C. Ziraat

Limited Şirket Kuruluş Yapısı

  4  Temmuz

İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş olan şirketlere denir. En fazla 50 kişi ile kurulabilir. Asgari sermaye 10.000 TL&'dir. Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir. Ticaret

İşçi ücretlerinden kesilen Ceza paraları

  1  Temmuz

4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesi gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ÜCRET KESME CEZASI Banka hesap bilgileri. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN CEZA PARALARI HESABI T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA-KAMU GİRİŞİMCİ ŞB. Hesap No : 38775369 – 5052 IBAN NO : TR 83 000 100 2533 387 753 69 - 5052 Çalışma

İrtibat bürosu kuruluş işlemleri ve işleyişi hakkında

  23  Haziran

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesinede belirtildiği üzere, Türkiye'de irtibat bürosu kurmak için ilgili belgelerle Hazine Müsteşarlığa Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. 875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliği&'nin 6. maddesine göre irtibat

CE1 ve CE2

  22  Haziran

4/12/1972 tarihinde Paris'te düzenlenen ve Türkiye tarafından 2/12/1976 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye'nin bazı ülkelerle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmadığından Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yürürlüktedir. İlgili ülkede Sağlık yardımlarının yapılmasına ilişkin uygulama için bu ülkelerle ikili bir

Çocuk Yardımı (Zammı)

  18  Haziran

SGK Çocuk Zammı (Yardımı): Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 05.06.1986

Aile Yardımı İstisna Tutarı

  18  Haziran

Aile Zammı (Yardımı): Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması

Bordroda gözüken İşverenlerin aylık prime esas kazanç tutarları

  18  Haziran

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, işverenlerin aylık prime esas kazancının, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin 30 katından az olamayacağı öngörülmüştür. Az olduğunun tespiti durumunda ise, işverenin prime esas kazancının, en

Eksik Gün Nedeni Puantaj Kayıtları

  18  Haziran

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin 12 nci fıkrasında, ay içinde 30 günden az çalıştırılan veya eksik ücret ödenen sigortalılar ile ilgili belgelerin neler olduğu sayılmış ve bu belgelerin "Eksik Gün Bildirim Formu"na eklenerek süresinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerektiği

Hizmet Borçlanması

  18  Haziran

Sigortalıların hangi durumlarda hizmet borçlanması yapabilecekleri, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde açıklanmış olup, bazı durumlarda yapılan borçlanmalara istinaden sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan hizmet süresi kadar geriye götürülmektedir. Yönetmelikte yapılan değişiklikle bu hususlara açıklık

Responsibilities of Companies with Regard To The Occupational Health and Safety Legislation

  18  Haziran

I would like to inform that the Occupational Health and Safety Law (Law No: 6331) (published in the Official Gazette dated June 30, 2012 and numbered 28339) (the "OHS Law") regulates the duties, responsibilities, rights and obligations of both the employer and the employees with a view to ensure occupational health and

Yabancıların kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hakkında

  18  Haziran

Sosyal Sigortalar Kanununa göre ülkemizde çalışan yabancı uyruklu işçilerin tümü zorunlu olarak kısa vadeli sigorta kollarına tabidir. Sadece ülkemiz ile ülkesi arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olanlar zorunlu olarak tüm sigorta kollarına tabidirler. Buna göre ülkemizde yabancı uyruklu işçi çalıştıran işveren

2014/5 SGK Genelge yorumu

  18  Haziran

Vergiden muaf olan Senaryo Yazarlığı, Özgün müzik yapımcılığı, yönetmelik ve diyalog yazarları (ortaya bir eser koyarak gider pusulası ile işlerini gerçekleştirenler) ile yapımcı arasında hizmet akdi olmayanlar sigortalı sayılmayacaklardır. 2-)Noter vekillerinin sigortalılığı için Sigorta alt başlığı ilavesi

SGK adres değişiklikleri / SGK nakil işlemleri

  18  Haziran

İlgili SGK kurumuna bağlı bir işyerinde aynı il veya ilçe sınırlarında adres değişikliği yapılması halinde ilgili SGK müdürlüğüne bildirim yapılmalıdır. Mevcut işyeri il sınırları içerisinde farklı ilçelere nakil ediliyorsa SGK işyeri sicil numarası değişikliğe uğrayacaktır. Bu işlemlerdeki nakil tarihleri dikkate

İşkur Mesleki Eğitim Kursları

İşkur Mesleki Eğitim Kursları

  8  Mart

İŞKUR'a İş Arayan Olarak Nasıl Kayıt Olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir belge ile şahsen müracaat edebilirler ya da ekranda belirtilen internet adresinden "kullanıcı kaydı oluşturarak kayıt olabilirler. Kayıt Şartları

Kayıt Dışı İstihdam

Kayıt Dışı İstihdam

  8  Mart

İşçiler Açısından Kayıt Dışı İstihdam 1. Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz yaşa gelince başkalarına muhtaç olunur. 2. Genel sağlık sigortası primlerini yapılacak gelir testi sonucuna gore kendisi ödemek zorundadır. 3. Hastalık durumunda ailesi ve kendisi için istenmeyen durumlarla

Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları

Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları

  8  Mart

Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının veya emeklinin ölümü halinde, gelir ya da aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

  8  Mart

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5763 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle başlığı ile birlikte değişen şekli.) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü

Sakatlık İndirimi

Sakatlık İndirimi

  8  Mart

Sakatlık indirimi (24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4842 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle başlığı ile birlikte değişen ve 01.01.2004 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını

Yurt içi gündelikler

Yurt içi gündelikler

  8  Mart

MEMUR GÜNDELİK (HARCIRAH) VE TAZMİNATLARI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (H CETVELİ) (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları ) I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) Gündelik Miktarı A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve

Yurtdışı Gündelikler

Yurtdışı Gündelikler

  8  Mart

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Madde - 1: (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde

İnşaat İşyerlerinde İşçilik Sorgulanıyor

İnşaat İşyerlerinde İşçilik Sorgulanıyor

  8  Mart

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilatınca, son zamanlarda yapımı on yıldan önce bitirilmiş olan ihaleli işlerden dolayı Kuruma yeterli işçilik bildirilmemiş olduğu gerekçesiyle önce borç tebliğ edilmekte, işverenlerce borca karşı zaman aşımı def'inde bulunularak ödenmemesi üzerine de bu kez işin yürütümü için

SGK İşyeri Açılış ve Kapanış İşlemleri

SGK İşyeri Açılış ve Kapanış İşlemleri

  8  Mart

İhale suretiyle iş üstlenen işverenlerce işyeri açılış ve kapanışlarında SGK mevzuatı ve iş yasası açısından uygulamada bazı tereddütlerin yaşandığı bilinmektedir. Özellikle konsorsiyum ve iş ortaklığı şeklindeki işlerde yaşanan bu tereddütler ile ilgili olarak işverenlerin mağdur olmamaları amacıyla aşağıda bu

Eksik Gün Uygulaması

Eksik Gün Uygulaması

  8  Mart

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, gerek aynı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrası ve gerekse Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca her ay aylık prim ve hizmet

İdari Para Ceza İndirimi

İdari Para Ceza İndirimi

  8  Mart

5510 Sayılı Yasa'nın idari para cezalarını düzenleyen 102. Maddesinin 2. Fıkrası 20-01-2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6570 sayılı yasa ile değiştirilerek bazı indirimler yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, 1-İşe giriş bildirgeleri( 5510- 8/1 md.) ve genel sağlık sigortası bildirgesinin( 5510- 61.md) 2- İş yeri

SGK Tavanını Aşan Ücret

SGK Tavanını Aşan Ücret

  8  Mart

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasında, gerek prime tabi ödemelere, gerekse prime tabi tutulmaması gereken ödemelere yer verilmiş bulunmaktadır. Buna göre, I) Prime esas kazançların hesabında; a) Hak edilen ücretlerin, b) Prim, ikramiye ve

SGK Esas Günlük Aylık Kazanç Alt ve Üst Sınır Hesaplama Şekli

SGK Esas Günlük Aylık Kazanç Alt ve Üst Sınır Hesaplama Şekli

  8  Mart

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 82/1. Maddesi "Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma

  8  Mart

1-1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 2-Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir. Resmi bayram günleri şunlardır: 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 30 Ağustos

Yemek Yardımı İstisnası

Yemek Yardımı İstisnası

  8  Mart

SGK Yemek Paraları (Yardımı): Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile

Çalışılmış Sayılan Günler

Çalışılmış Sayılan Günler

  8  Mart

İş Kanunu kapsamında çalışanların yıllık ücretli izin haklarına ilişkin düzenlemeler, İş Kanunu 53 ve devamı maddeleri ile Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde yer almaktadır. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yurt Dışı İşçilerde Hazine Yardımı

Yurt Dışı İşçilerde Hazine Yardımı

  8  Mart

29.05.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanun ile 5510 sayılı SGK Kanununda da bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak İşverenlerimizi ilgilendirmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür. 1- Bilindiği gibi, yurt içinde

4447 teşvik şartları

4447 teşvik şartları

  8  Mart

4447 sayılı Yasanın 50. maddesi ile sağlanan prim teşviki (İş göremezlik ödeneği alanlar ile ilgili) (SGK genelge No:4/12/2009 tarihli, 2009-149 sayılı) İşsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamına ilişkin uygulanan teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, söz konusu teşvikten yararlanabilmek için;

6486 Sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri

6486 Sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri

  8  Mart

T.C. SOSYAL GÜVENLİĞİ KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşviki düzenlemeleri | 22/07/2013 GENELGE 2013 – 30 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Doğum İzni

Doğum İzni

  8  Mart

4857 sayılı iş kanunun 74. maddesi gereği doğum ve süt izinleri; Esas olarak doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak toplam 16 haftalık doğum izni süresince işçilerin çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya, 2 hafta daha süre eklenir. Bu durumda doğum izni: 10 + 8 = 18 hafta

Sigorta Primine Esas Kazanç

Sigorta Primine Esas Kazanç

  8  Mart

SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan kaldırmak için ücret ve primlerin ayrı gösterilmesine ilişkim aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık

Bireysel Emeklilik Devlet Katkı Payı

Bireysel Emeklilik Devlet Katkı Payı

  8  Mart

Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak

Huzur Hakkı

Huzur Hakkı

  8  Mart

5510 sayılı Kanun'un 4/b maddesinin 3. alt bendine göre limited şirket ortakları ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sosyal sigorta kapsamına alınması ihtiyari değil, yasal bir zorunluluktur. Huzur hakları GVK'nı 61. maddesinde üret sayılmıştır. Anılan Kanun'un 63/2. maddesinde üretin safi tutarın

1475 Sayılı Kanun 14.Madde

1475 Sayılı Kanun 14.Madde

  8  Mart

KIDEM TAZMİNATI 1475 SAYILI İŞ KANUNU MADDE 14 — (Değişik birinci fıkra: 29.7.1983-2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin : 1- İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2- İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 3- Muvazzaf askerlik

Kıdem Tazminatına Dahil edilecek ödemeler

Kıdem Tazminatına Dahil edilecek ödemeler

  8  Mart

25.08.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hariç tüm maddeleri,4857 sayılı İş Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.

İşsizlik Şartları

İşsizlik Şartları

  8  Mart

HANGİ DURUMLARDA İSTİRAHAT RAPORU VERİLİR VE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR? 5510 Sayılı sosyal güvenlik yasası kapsamında yeni adıyla 4/a sigortalı, eski adıyla S.S.K sigortalı olanlar adına iş kazası ve meslek hastalıkları, analık, hastalık kapsamında bu sigorta kollarına prim ödenir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın