Bordrox Bordro Hizmetleri

[email protected]

BORDRO DANIŞMANLIK VE DENETİM

 • Maliyetlerinizi indirin
 • Zamandan tasarruf edin
 • Raporlama çeşitliliği sağlayın
 • İdari para cezalarından kurtulun
 • Gizlilik ve güvenlik sağlayın

Bordro Hizmeti Danışmanlık ve Denetim

Bordro hizmeti danışmanlık ve deneyim küresel alanda rekabetin hızlı arttığı günümüz koşullarında firmaların faaliyetlerini sürdürebilmek için aldığı destek hizmetlerden bir tanesidir. Bordro hizmeti danışmanlık ve deneyim ile firmalar son derece karmaşık olan iş süreçlerini çok daha normal hale getirerek gereksiz iş gücü ve zaman kayıplarından kurtulabilirler. Bordro danışmanlık ve bordro denetim hizmetlerini ayrı ayrı ele almak ve açıklamak çok daha faydalı olacaktır. Peki, bordro hizmeti danışmanlık nedir?

Bordro Hizmeti Danışmanlık Nedir?

Bordro hizmeti danışmanlık, sistem oluşturma donanım süreçlerinde firmaların maliyetlerini en aza indirerek personel, insan kaynakları ve idari birimlerini asıl görevlerine odaklanmalarını sağlayan bir hizmet dalıdır.

 

Personel ücretleri ve ücretlendirme gibi hassas ve dikkatli olunması gereken bir konuyu ele alan bordro danışmanlık hizmeti, firmaların hem maddi hem de manevi olarak çeşitli tasarruflar elde etmesine yardımcı olur.

Bordro Hizmeti Danışmanlık Kapsamı

Bordro danışmanlık hizmetinin kapsamını aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

 • Personellerin işe giriş ve çıkış işlemlerinin takip edilmesi,
 • Firmaların ihtiyacı olan tüm bordrolama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Personellerin özlük dosyalarının düzenlenmesi ve kontrollerinin yapılması,
 • Personellerin maaş kontrollerinin yapılması ve gerekli icra ya da haciz durumlarının takip edilmesi,
 • Personellerin banka dosyalarının olması gerektiği düzende hazırlanarak bankaya sunulması,
 • Bordro icmalinin hazırlanması,
 • Şirketin mali işler departmanının talep ettiği raporların hazırlanması,
 • Otomatik BES işlemlerinin yapılması,
 • Personellerin tüm primlerinin bildirgelerinin hazırlanması ve söz konusu primlerin SGK sistemine işlenmesi,
 • SGK raporlarının takibi ve sisteme işlenmesi ve düzenli takibinin yapılması,
 • SGK işyeri açma ve kapatma işlemlerinin yapılması,
 • İş yerinde meydana gelen kazaların gerekli yerlere bildiriminin yapılması,
 • Personelin yıllık izin takibi ve hesaplanmalarının yapılması,
 • Personellerin kişi bazlı olarak izinlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İşe iade davalarının olması durumunda davanın sonucunun hesaplanması ve ek-iptal bildirgesinin yapılması,
 • Personel bordrolarının basılı ve elektronik olarak hazırlanarak sunulması,
 • Eğitim ve iş nedeni ile yurtdışına çıkacak olan personellerin vize evraklarının hazırlanması,
 • Firmanın maliyet raporlarının hazırlanması,
 • Yıllık izin raporları, kıdem yükleri gibi özel raporların hazırlanması
 • İş-Kur belgelerinin hazırlanarak İş-Kur’a bildirilmesi,
 • Personel tazminat ve ibranamelerinin hazırlanması,

Bordrolama Hizmetlerinin Faydaları

Bordrolama hizmetlerinin firmalara sağladığı çeşitli faydaları vardır. Söz konusu faydaları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

 • Firmaların eğitim, yazılım programları gibi bordrolama ile ilgili tüm maliyetleri ortadan kalkar.
 • Şirkette ki personeller asıl işlerine odaklanır ve yüksek verimlilik elde edilir.
 • Dışarıdan alınan bordrolama hizmeti desteği sayesinde çok daha geniş teknolojik imkanlara sahip bir şekilde bordrolama hizmetleri daha hızlı gerçekleştirilir.
 • İşletmelerde sürdürülen bordrolama hizmetlerine göre daha güvenilirdir.
 • Çalışanlar ile ilgili tüm veriler kayıt altına tutulabilir.
 • Bordrolama ve özlük ile ilgili tüm işlemler doğru bir zaman çizelgesinde gerektiği zamanda hazırlanır. Bu sayede bordrolama ve özlük işlemlerinde herhangi bir problem ya da aksama meydana gelmez.

Bordro Denetimi Nedir?

Bordro denetimi, şirketlerin bünyelerinde yaptıkları ya da dışarıdan bir hizmet alarak gerçekleştirdikleri bordrolama işlemlerinin denetlenmesini talep etmesi durumunda başvurulan bir hizmettir. Bordro denetimi kapsamında şirkette bordrolama hizmeti ile ilgili yürütülen işler, özlük işlemleri ve bordrolama süreçlerinin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Çünkü firmalarda bordrolama hizmetlerinin hatalı bir şekilde yapılması şirketi hem maddi hem de manevi zararı uğratabilir. Örneğin, bir personelin tazminatının yanlış hesaplanması ve bu personelin yanlış hesaplanma nedeni ile şirketinize dava açması büyük bir zarara uğramanıza neden olacaktır. Bunun yanı sıra bordroda gerekli bilgilerin yer almaması da zarara uğranmasına neden olacaktır. Dolayısıyla özlük işlemlerinin ve bordrolama işlemlerinin eksiksiz ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak yöneticilerin bu konuda deneyim ve bilgisi olmadığı düşünüldüğünde denetleme için profesyonel bir destek almak kaçınılmaz hale gelir.

Bordrolama süreçleri ile ilgili denetim ile firmaların hatalı ya da eksik yaptığı işlemler tespit edilerek söz konusu işlemlerin doğru hale getirilmesi sağlanır. Bu sayede işletmeler büyük bir zarardan dönebilir.

Bordro Denetim Süreci

Bordro denetim hizmeti alınması durumunda bordro denetim süreci aşağıdaki gibi ilerlemektedir.

 1. Şirket, tüm bordro verilerini firmamıza iletir.
 2. Firmamızın kullandığı özel bordrolama programı sayesinde doğru ve hatasız bir şekilde bordro hesaplamaları gerçekleştirilir.
 3. Hem şirketin hem de firmamızın hesapladığı bordro verileri karşılaştırılır.
 4. Yapılan karşılaştırma sonucunda ortaya bir fark çıkıyorsa söz konusu fark kişi bazında tek tek sorgulanır.
 5. Tespit edilen hataların giderilmesi ve doğru bir hale getirilmesi için şirkete gerekli raporlamalar yapılır.

Bordrolama Denetiminin Sağladığı Faydalar

Bordrolama denetimi ile elde edeceğiniz faydaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

 • Personel işe girişlerinin ve çıkışlarının zamanında yapılıp yapılmadığını,
 • Personel özlük dosyalarında eksik belgelerin olup olmadığını,
 • Personellerin aylık sigorta primlerinin düzenli bir şekilde yatırılıp yatırılmadığı,
 • İş yeri tehlike dereceleri
 • Bordroların SGK ve mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığı gibi konular hakkında bilgi sahibi olursunuz. Herhangi bir problem olması durumunda ise problemi kolay bir şekilde çözebilirsiniz.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.