https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/yabancilara-odenecek-tutarlar.jpg

Türk vatandaşlarının haklarının korunması ve onanması için birçok hüküm yasalarla belirlenmiştir. 2021 yabancılara ödenecek ücretler de ülkemizde bulunan ya da bulunacak olan yabancı uyruklu işçiler için geçerli olan uygulamalar kapsamında belirlenir. Türkiye’de çalışma izni olan yabancı uyruklu kişi ve hizmet personeli için ödenecek asgari rakamlar vardır. Bunlar bakanlık tarafından minimum düzeyde sınıflandırılır ve bu ücretten aşağısı ödenemez....

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/kco-yersiz-odeme.jpg

KÇÖ yersiz ödeme uygulaması yeni güncellenen bir denetleme hükmüdür. Buna göre 17.11.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren, ekim ayı ve öncesindeki süreçlere ait işveren kaynaklı hataların düzeltilmesi amaçlanır. Hatalı işlemlerden dolayı ortaya çıkan fazla ve yersiz ödemelerin tespit edilip geri ödenmesinin hükmedildiği bir uygulamadır. Uygulamaya yönelik işlemler, koşullar, usul ve esaslar İŞKUR tarafından 2020/5 sayılı genelge...

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/7256-tesvik.jpg

17256 / 27256 kanun teşvik şartlarının uygun olması halinde hem işçi hem de işveren açısından oldukça avantajlı bir yasadır. Enflasyon oranları, piyasa ekonomisinin zorlu bir hal alması ve temel ihtiyaçların zamlanması gibi durumlarda bu uygulamalar devreye girer. Bahsi geçen durumların ortaya çıkması halinde çalışanların mağdur olmalarını önlemek ve işsizler açısından imkanlar sunmak bu uygulamalar kapsamında...

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/17256-27256-kanun-tesvik.jpg

Nakdi ücret desteği bir diğer tanımıyla ücretsiz izin maaşı olarak nitelendirilir. Ücret desteğinden yararlanmak için bazı durumların gerçekleşmiş olması gerekir. Yani işçilerin ücretsiz izne ayrılmış olması ya da iş sözleşmesinin feshedilmiş olması bu yardımdan faydalanabilme koşullarıdır. 7256 sayılı Torba Kanun hükmünce işveren ve çalışanlara yeni yıl itibarıyla güncellenen SGK prim ve teşvikleri sağlanmıştır. Ülke ekonomisinin...

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/kres-yardimi.jpg

Kreş yardımı gelir vergisi istisnası 7103 sayılı Kanunu’nda kadın çalışana, kreş ve gündüz bakımevi hizmetine yönelik uygulanır. Kreş yardımı, anne ve babası çalışan çocukların bakımının sağlanabilmesi için kreşe gitmelerine olanak tanıyan maddi devlet desteğidir. Yapılan yeni düzenleme kapsamında kreş ve gündüz bakımevi yardımının işveren tarafından işyerinde verilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda kreş yardımı  istisnası...

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/dogum-olum-evlenme.jpg

Kanunlar kapsamında, işçi ya da ailelerinin belli koşullar oluştuğunda hak talep edecekleri hükümler bulunur. Doğum, evlenme ve ölüm yardımı 5510 sayılı Kanun’a göre belirlenmiş yasal haklardandır. Ölüm, doğum ve evlenme yardımları gibi çalışanın hususi durumuna göre belirlenir. İşverenler tarafından sigortalı çalışanlar için varsa özel sigortalar, aylık asgari ücretin % 30’unu geçmeyen payı ödenen prime tâbi...

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/gelir-vergisi-beyani.jpg

Gelir vergisi beyanı Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen yasalarla, kazanç sağlayan kişileri kapsar. Kanuna göre işverenin ve sahibi olduğu işyerine bağlı çalışan işçilerin hizmet bedeline karşılık olan ödemeler gelir vergisi olarak tanımlanır. Bu ödemelerin işçiye avans, aidat, tazminat, huzur hakkı, prim, ikramiye gibi isimler altında ödenmesi vergi muafiyeti sağlamaz. Ücret gelirlerinin elde edilip vergiye tâbi tutulabilmesi...

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/ikale.jpg

İkale ve arabuluculuk ödemeleri işverenlerin yasalarla korunan haklarından olan bir uygulamadır. İşveren ve işçinin, işbaşı yapılırken aralarında sözleşme imzalanması oldukça önemlidir. Çünkü haklı ya da haksız olası fesihlerde işin sonlandırılması ikale sözleşmesine göre şekillenir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş güvencesi kapsamında olan arabuluculuk ve işçinin işe iade davasının açılmaması için ikale sözleşmesi yaygın olarak...

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/bordro-parametreleri-1.jpg

2021 bordro parametreleri her yıl güncellenen verilerden oluşur. Asgari ücret, prime esas kazanç taban ve tavanları, gelir vergileri, SGK ve vergi istisnaları, asgari geçim indirimi tarifeleri (AGİ) parametreler içinde yer alır. Ayrıca engellilik indirimi, sakatlık indirimi, aile ve çocuk yardımı gibi destek parametreleriyle şekillendirilir. Her bir uygulamanın parametresi, yıllık olarak birbirleriyle bağlantılı şekilde değişkenlik gösterir. 2021...

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/yemek-yardimi-istisna.jpg

Gelir vergisi kanunu kapsamında, zorunlu tutulmayan ancak yerine getirilmesi halinde vergide kısmi muafiyetler sağlayan uygulamalar bulunur. 2021 yemek yardımı işçiye destek vermeyi amaçlayan bu muafiyetlerden biridir. Geçen seneki istisna tutarlarına göz atmak isterseniz nakdi ve ayni yemek yardımı konu başlıklı yazıma göz atabilirsiniz. Yemek yardımı nakdi ve ayni olmak üzere iki kaleme ayrılır. Nakdi yardımda...

ABD-bayrak
avustralya-bayrak
avusturya-bayrak
danimarka-bayrak
dubai-bayrak
hindistan-bayrak
hong-kong-bayrak
ingiltere-bayrak
irlanda-bayrak
italya-bayrak
kıbrıs-bayrak
misir-bayrak
romanya-bayrak
yunanistan-bayrak
012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 200.000+ personelin bordro süreçleri yönetilmektedir.

0123456789001234567890+

Ülke Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

12 farklı ülkede yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmektedir.

0123456789001234567890+Sene

Tecrübe

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

10 yıldan fazla sektörde önemli hizmetler vermektedir.

01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Toplam 1.200.000 TL teşvik muafiyeti sağlanmıştır.

Merkez Ofis

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Platform B Blok No:27 Kat:4 D:45 Güngören İstanbul Türkiye

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bordrox. All rights reserved.Web Tasarım: Kenan AFŞAR

Scroll Up