SGK Eksik Gün Uygulaması

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2020/06/sgk-eksik-gun.jpg

This post is also available in: Türkçe

SGK Eksik Gün Uygulaması Nedir?

İşçilerin 1 aydan daha az iş başı yapmaları durumunda her bir kişi için eksik çalışılan günlerin, çalışılmama nedenlerinin ve “günlük prime esas kazanç” oranları SGK eksik gün bildiren belgeler bazındaki uygulamadır. Hem çalışanları hem iş yeri sahiplerini kapsayan uygulamanın kendi içinde birtakım şartları ve bildirimleri mevcuttur. İşveren tüm bu eksik gelinen günlerin açıklamalarını içeren bilgilerin bulunduğu belgeyi hazırlandıktan sonraki ayın 23’üne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim etmek zorundadır. Belgede prim ödeme tarihi ve hizmet bilgisi de iş yeri sahibinin bilgilerinin bulunduğu açıklamalar da bulunmalıdır. SGK eksik gün bildirimi ise her ayın 30’una kadar elektronik bildiri ile SGK’ye bildirim yapılması gerekmektedir.

Eksik Gün Nedenleri

2020 yılı itibariyle yeni düzenlemeler de eklenen SGK eksik gün uygulamasına ilişkin nedenler güncellenmiştir. Ülkemizde ve tüm dünyada pandemi haline dönüşmüş küresel salgın da bu nedenler arasında yerini almıştır. Buna göre eksik gün olarak sayılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gereken durumlar:

 • İzin (istirahat),
 • Disiplin cezası yaptırımları,
 • Geçici ya da süresiz gözaltına alınma,
 • Tutuklanma,
 • Kısmi istihdam (part-time çalışma ya da tam gün çalışmaya tâbi olmamak) ,
 • Grev,
 • Puantaj kayıtları (maaşın aylık değil, günlük çalışma süresi üzerinden hesaplanması) ,
 • Genel hayatı etkileyen haller,
 • Doğal afetler,
 • Lokavt (toplu halde işten çıkarılma) olmak üzere ifade edilebilir. Ayrıca bunların dışında birçok farklı neden de eksik gün bildirimi içinde yer alır.

Diğer Eksik Gün Bildirimleri

Diğer SGK eksik gün nedenleri arasında yer alan ve bildirilmesi gereken durumlar arasında:

 • Birden fazla neden (eksik gün oluşmasına sebep olan birden fazla neden var ise “birden fazla neden” koduyla bildirimi hesaplanmalıdır. Örneğin, hem hastalık kaynaklı raporlu olmak hem de tutuklanma gibi durumların bir arada olması),
 • Devamsızlık (çalışanın hiçbir mazeret göstermeksizin işe gelmemesi),
 • İş sözleşmesi fesih tarihinde çalışmamış olmak,
 • Evde yardımcı olunan hizmetlerde 30 günden az çalışmış olmak,
 • Ücretsiz doğum izni,
 • Ücretli doğum izni,
 • Diğer nedenler,
 • Kısa çalışma ödeneği,
 • Yarım çalışma ödeneği,
 • 5434 SK. ek 76, GM 192 (5434 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu çerçevesindeki Emekli Sandığı’na kayıtlı olan işçilerin 30 günden eksik çalıştıkları günler bu kod girilerek bildirimi yapılır) ,
 • Pandemi dolayısıyla ücretsiz izin gibi iş gününü 30 güne tamamlamaya engel teşkil edecek ya da 30 günden az anlaşılmış çalışma günleri kapsamına giren işçiler için SGK eksik gün uygulaması nedenleri bulunmaktadır.

SGK Eksik Gün Değerlendirmeleri

Sigortalı işçinin kaç gün eksik çalışmış olduğunu ve nedenlerini kanıtlamak için hazırlanan belgelerde eksik gün ayrıntılarının değerlendirilmesi yapılır. Eksik bildirilen günlere ilişkin ek içerik olarak işverenin aylık prim rakamlarının ve hizmeti gösteren evrakların SGK’ye verilmesinin akabinde, söz konusu belgedeki kayıtlı sigortalı işçilerin eksik çalışma günü sebepleri doğrultusunda değişiklikler yapılarak düzenlemeler getirilebilir. Bu işçinin güncel durumunun hangi ne olduğu ile ilgilidir. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde görevli olan kontrol ve denetim memurları tarafından yapılacak incelemeler sonucunda varılacak netice karar hükmündedir.

SGK eksik gün uygulaması, teşvikler, özlük hakları gibi konularda bordro hizmeti almak için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This post is also available in: Türkçe

ABD-bayrak
avustralya-bayrak
avusturya-bayrak
danimarka-bayrak
dubai-bayrak
hindistan-bayrak
hong-kong-bayrak
ingiltere-bayrak
irlanda-bayrak
italya-bayrak
kıbrıs-bayrak
misir-bayrak
romanya-bayrak
yunanistan-bayrak
012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 200.000+ personelin bordro süreçleri yönetilmektedir.

0123456789001234567890+

Ülke Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

12 farklı ülkede yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmektedir.

0123456789001234567890+Sene

Tecrübe

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

10 yıldan fazla sektörde önemli hizmetler vermektedir.

01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Toplam 1.200.000 TL teşvik muafiyeti sağlanmıştır.

Merkez Ofis

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Platform B Blok No:27 Kat:4 D:45 Güngören İstanbul Türkiye

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bordrox. All rights reserved.Web Tasarım: Kenan AFŞAR