Bordroda gözüken İşverenlerin aylık prime esas kazanç tutarları


Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, işverenlerin aylık prime esas kazancının, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin 30 katından az olamayacağı öngörülmüştür. Az olduğunun tespiti durumunda ise, işverenin prime esas kazancının, en yüksek ücret alan sigortalısının kazanç sınırına yükseltilmesi gerekmektedir.
Yönetmeliğin 98 inci maddesinde yapılan değişiklikle, yukarıda belirtilen yasa hükmünün tüzel kişiliği haiz kuruluşların ortakları hakkında uygulanmayacağı belirtilmiştir. Bu durumda, gerçek kişi veya adi şirket ortaklarının SGK’ya beyan ettikleri aylık prime esas kazanç tutarları, bunların çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin 30 katından az olamayacaktır.
Diğer taraftan, bu değişiklik, 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.


Share:
Recommended Blog Posts
Certificates

How can we help you?

Contacting us to meet your needs and
Find out what you can do with our technology solutions.

Get in Touch