CE1 ve CE2


4/12/1972 tarihinde Paris’te düzenlenen ve Türkiye tarafından 2/12/1976 tarihinde imzalanmıştır.Türkiye’nin bazı ülkelerle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmadığından Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yürürlüktedir. İlgili ülkede Sağlık yardımlarının yapılmasına ilişkin uygulama için bu ülkelerle ikili bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi gerektirmektedir.

Her geçici görevlendirme, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında değerlendirilemez. Bunun için bazı şartların varlığı gereklidir.

Bunlar;

  • Görevlendirmeden önce işveren ile işçi arasında bir hukuki bağın (hizmet akdi gibi) olması,
  • Görevlendirmeden önce işçinin gönderen ülkenin mevzuatına tabi olması,
  • İşverenin görevlendirme yapılan ülkede faaliyet göstermesi,
  • Görevlendirme konusu işin, esas iş ile bir bağlantısının bulunması,

Geçici görevlendirmelere ilişkin süreler ve bu sürelerin uzatılmasına ilişkin kurallar, ülkeler itibariyle farklılık göstermektedir. Bunlar ve bu ülke sigortalıların ülkemize geçici olarak görevlendirilmelerinde kullanılan belgelerin kodları bulunmaktadır.


Share:
Recommended Blog Posts
Certificates

How can we help you?

Contacting us to meet your needs and
Find out what you can do with our technology solutions.

Get in Touch