SGK adres değişiklikleri / SGK nakil işlemleri


İlgili SGK kurumuna bağlı bir işyerinde aynı il veya ilçe sınırlarında adres değişikliği yapılması halinde ilgili SGK müdürlüğüne bildirim yapılmalıdır. Mevcut işyeri il sınırları içerisinde farklı ilçelere nakil ediliyorsa SGK işyeri sicil numarası değişikliğe uğrayacaktır. Bu işlemlerdeki nakil tarihleri dikkate alınarak bordrolama ve/veya puantaj işlemleri yapılmalıdır. Bordrolama/puantaj tarihleri nakil tarihleri ile uyuşmalıdır. Aksi bir durumda eksik bildirilen ücret ve buna bağlı SGK matrahları için idari para cezaları oluşabilir.


Share:
Recommended Blog Posts
Certificates

How can we help you?

Contacting us to meet your needs and
Find out what you can do with our technology solutions.

Get in Touch