Vergi Mükellefiyetinin Tescili


Kurumlar Vergisi Mükellefleri: Anonim, Limited Şirketler:

Matbu dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belge adları belirtilir)

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış noter tasdikli Sözleşme (Kuruluşu Bakanlık iznine tabi anonim şirket ise)

Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen belge (Kasa makbuzu)

Kurucu ortakların nüfus cüzdanı fotokopisi

Kurucu ortakların ikametgah ilmühaberleri (Muhtarlık veya noter onaylı)

İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi

Şirket yetkililerine ait imza sirküleri

Şirket Müdürü kurucu ortaklardan değil, dışarıdan atanmışsa nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve imza sirküleri

Gelir Vergisi Mükellefleri:

Şahıs Şirketi:

Matbu dilekçe (Ekinde belge adları belirtilir.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmühaberi

Noter onaylı imza sirküleri

İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi


Share:
Recommended Blog Posts
Certificates

How can we help you?

Contacting us to meet your needs and
Find out what you can do with our technology solutions.

Get in Touch