5746 Sayılı AR-GE Teşviki


5746 Sayılı AR-GE Teşviki

5746 Sayılı AR-GE Teşviki; Avrupa Birliği uyum müzakereleri sürecinde olan ülkemizde söz konusu müzakerelere bağlı olarak getirilen teşviklerden bir tanesidir. Yenilikçi uygulamaların ülke çapında yaygınlaşması adına Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi sayesinde teknoloji merkezleri ve tasarım merkezlerinde ciddi bir atılımın gerçekleştirilmesi amaçlanır. Ülkemizde uzun süredir uygulamada olan bu teşvik ile teknolojik gelişmelerin bir ivmelenme göstermesi hedeflenir.

5746 Sayılı AR-GE Teşviki Nedir?

2016 yılındaki son düzenleme sonrasında şimdiki halini alan 5746 Sayılı AR-GE Teşviki; Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde bulunan merkezlerin vergi ve prim bağlamında çeşitli indirimlerle desteklenmesini amaçlayan bir uygulamadır. Söz konusu uygulama AB uyumuna yönelik olsa da fiilen getirdiği avantajlarla kalıcı hale gelebilecek uygulamalar arasında düşünülebilir. Peki, bu teşvik ile kapsama alınan işletme ve kurumlar hangileri?

5746 Sayılı AR-GE Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamında 2016 yılına kadar sadece Ar-Ge merkezleri faydalanabiliyordu. Ancak getirilen düzenleme ile kapsamın genişletilmesi ve teşvikin daha geniş sahalara yayılması hedeflenmiştir. Bu anlamda tasarım merkezlerinin faydalanmasına da imkan tanınmıştır.

5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamında sayılan işletme ve kurumlar elbette sadece bunlarla da sınırlı değildir. Teknoloji merkezi işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla teşkil edilen veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları bağlamında uluslararası kuruluşlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek maksadıyla fon ya da kredi kullanan vakıflar tarafından ya da uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlananlar 5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamındadır.

5746 Sayılı AR-GE Teşviki Neleri Kapsar?

5746 Sayılı AR-GE Teşvikinden yararlanmaya hak sahibi olan kurum ve kuruluşlar; teşvik kapsamında kurumlar vergisi ve gelir vergisi istisnası, gelir vergisi stopaj teşviki, SGK İşveren Payı Desteği ve damga vergisi istisnalarından faydalanabilir. Bahse konu istisnalara daha detaylı bakılacak olursa şunlar ifade edilebilir;

AR-GE ve Tasarım İndirimleri: 5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamında sayılan firmaların AR-GE ve yenilik bazlı gerçekleştirdikleri harcamaların tamamı; tasarım proje ve merkezlerinde gerçekleştirilen harcamaların hepsi 03.03.2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca kurum kazancının ve 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca ticari kazancın tespit edilmesinde indirim uygulaması gerçekleştirilir.

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki: 5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamındaki firmaların yenilik ve tasarım uygulamalarında görev alan personel sayısı ve uygulamaların süresince gelir vergisi stopaj teşviki uygulanır. Önceden doktoralı personel için teşvik oranı %90 iken yeni uygulama ile teşvik oranı 5 puan yükseltilerek %95 olmuş ve yüksek lisans dereceli personel de kapsama alınmıştır. Bunun yanında AR-GE personelinin çalışma sürelerinde AR-GE’ye dahil edilmeyen kısımların AR-GE süreleri içerisine alınması da kolaylaştırılmıştır. Bilhassa yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan personelin eğitim süresi AR-GE çalışmaları kapsamına alınmıştır.

Sigorta Primi Desteği: 5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamındaki firmaların AR-GE çalışmalarında aktif olarak faaliyet gösteren personelin faaliyet süresi oranınca ödenecek sigorta primlerinde işveren payına düşen kısmın %50’sine muafiyet getirilmiştir. Ayrıca 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki işletmelerde personelin tamamı bahse konu muafiyete tabidir.

Damga Vergisi İstisnası: İşletmelerin 5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamında olması düzenlenen bütün kâğıtlarda damga vergisinden muaf olmalarını sağlamıştır. Burada tek şart evrakın AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olmasıdır.

Gümrük Vergisi Teşviki: Teşvik kapsamında yürütülen faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen bütün mal ve ürünlerin gümrük vergisi ve her türlü fondan muaf tutulması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra ithalat ile alakalı düzenlenecek evrak ve diğer işlemlerle alakalı damga vergisi ve harçlar alınmayacaktır.

Siparişe Esas AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinde İstisna: İşletmelerin siparişe esas olmak üzere AR-GE ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirecekleri faaliyetler 5746 Sayılı AR-GE Teşviki kapsamındaki teşvik ve istisnalar bakımında %50 oranında desteğe tabidir. Çalışmaları aktif olarak gerçekleştiren firma tüm istisnalardan faydalanma hakkına sahipken sipariş veren taraf AR-GE ve Tasarım İndirimine ek olarak Damga Vergisi indiriminden faydalanabilir.

Uzun vadede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi bağlamında 5746 Sayılı AR-GE Teşviki ciddi atılımlar sağlayacaktır. Özellikle ithal ürünlerin ikamelerinin üretilmesini sağlayacak bu teşviklerle iki taraflı bir kazan kazan durumu ortaya çıkacaktır.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın