7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki


7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki; işsizliğin azaltılması ve işverenlerin yeni işçi çalıştırma konusunda daha istekli olmasına yardımcı olacak önemli desteklerden bir tanesidir.

Ülkemizde işsizliğin son dönemde arzu edilen seviyede tutulmasında ve istihdam olanaklarının arttırılarak daha fazla işçinin iş sahibi olmasında en önemli rolü oynayan teşviklerdir. Zaman zaman İŞKUR zaman zaman da SGK tarafından sunulan teşviklerle işçi ve işverenlerin yüzünü güldürecek düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son dönemin en dikkat çeken teşviklerinden bir tanesi de 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki olur.

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki Nedir?

7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 19. madde 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşvikini temel anlamda açıklar. Bu anlamda 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki kapsamından yararlanmak isteyen işverenler ve işçiler için 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektörde sigortalı çalışmak yeterli olacaktır. Ancak burada dikkat çekici bir detay şudur ki işe alınacak işçinin işe girmeden evle İŞKUR’a kayıtlı olması şarttır. Bu özellikleri taşıyan işçiler için ödenecek SGK primlerinde işverenlerin prim desteği alacağı vurgulanmıştır.

İşverenler açısından ciddi anlamda istihdam olanağı sunan bu teşvik işçilerin de daha kolay iş bulmasına imkân sağlamayı amaç edinir. Peki, işveren ve işçiler açısından bakıldığında bu teşvikten faydalanabilecek olanlar kimlerdir?

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki Yararlanma Şartları

Yararlanma şartları İŞKUR tarafından yapılan bildirime göre işveren ve işçi bağlamında farklı değerlendirilecektir. Bu nedenle hem işveren hem de işçilerin bazı koşulları sağlaması elzemdir. İşte o koşullar.

İşçi Yönün Yararlanma Şartları;

•          İşçinin 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekir,

•          İşçinin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekir,

•          İşe alınma tarihlerinden geriye doğru 3 ay içerisinde toplam 10 günden fazla 4/1-a, b, c Ek-6 ve Ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları koşulu aranır. Burada isteğe bağlı sigortalılığın hariç tutulduğu bilinmelidir.

İşveren Yönünden Yararlanma Şartları

•          İşverenin özel sektörde faaliyet göstermesi gerekir,

•          Sigortalının işe alındığı tarihten geriye doğru 1 yıl boyunca çalıştırılan kayıtlı sigortalı sayısının ortalaması bulunarak bu ortalamaya ek olarak çalıştırılması gerekir,

•          APHB yasal süreler içinde İŞKUR’a verilmelidir,

•          Tahakkuk eden sigorta primleri zamanında ödenmelidir,

•          Yasal ödeme süreleri geçirilmiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları ve söz konusu ödemelere dair gecikme cezası veya gecikme zammı borcu bulunmamalıdır,

•          Kayıt dışı işçi çalıştırma veya işçi olarak bildirilenlerin iş yerinde çalıştırılmaması gibi durumlar tespit edilmiş olmamalıdır,

•          İhale kapsamında bir iş üstlenilmemiş olması gerekir.

Yukarıda sıralanan işveren ve işçi yönünden yararlanma şartlarının müştereken yerine getirilmesi durumunda işveren 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşvikinden yararlanabilir.

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki Yararlanma Tutarı

İşverenler açısından her teşvik bir katkı olarak görülse de teşvikin tutarı işverenin işçi çalıştırmaya olan arzusunu ciddi manada etkiler. Bu nedenle 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki yararlanma tutarı önemlidir.

Kanunda belirtilen ve İŞKUR’dan yapılan açıklamalara göre 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşvikinden yararlanma tutarları işverenin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.

İşveren bilişim ya da imalat sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerine sahipse ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücret ile sigortalının prim ödeme gün sayısı çarpımı sonrasında bulunacak tutarın geçilmemesi şartı ile ilave istihdamı sağlanacak her sigortalı için 7.848 TL’ye kadar prime esas kazan tutarı için ödenecek bütün primler ve 176,84 TL tutarındaki damga ve gelir vergisi hazine tarafından karşılanacaktır.

İşverenin diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor olması durumunda ise ilave istihdam edilecek her sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplaması yapılacak bütün primler ve 176.84 TL tutarındaki damga ve gelir vergisi hazine tarafından karşılanır.

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki Yararlanma Süresi

İşverenler bakımından 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki kapsamında alınacak destek tutarı kadar bu desteğin süresi de ciddi önem taşır. Zira iş akışında önemli faaliyetler gerçekleştirecek bir işçi alınması planlanıyorsa bu işçinin sürekliliği önemli olacaktır. Bu kapsamda destek süresine bakıldığında 01.01.2018 ile 31.12.2020 arasında işe alınmış sigortalı işçiler için 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşvikinden yararlanma süresi 12 ay olarak belirlenmiştir. Fakat işe alınan sigortalının 18 ile 25 yaş arası erkek; 18 yaşından büyük kadın ya da İŞKUR’a kayıtlı engelli olması destek süresinin 18 aya çıkmasına katkı sağlar.

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki ile İlgili Dikkat Edilecekler

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki için getirilen düzenlemelerle ilgili çok dikkatli olmak gerekir bu anlamda teşvikten faydalanırken aşağıdaki hususları da göz önüne almak şarttır.

•          Bilişim sektöründe 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşvikinden faydalanacak işletmeleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

•          7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki kapsamında bir sigortalı için teşvik alınmışsa aynı sigortalı için diğer teşvik ve desteklerden faydalanılması söz konusu olmaz.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın