16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki


16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki

16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki, devletin işletmelere sağladığı teşviklerden bir tanesidir. 15 Haziran 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu karası ile yatırım belgesi teşvikinin kapsamı, amaçları ve yararlanma koşulları net bir şekilde belirlenmiştir. Yatırım teşviki belgesi ya da yatırım belgesi teşviki olarak adlandırılabilen teşvik, yatırımcılara bina inşaat harcamalarında ve çeşitli makine teçhizat alımları gibi alanlarda sağlanan destektir. Ülkemizde yatırım teşvikleri 6 farklı bölgeden meydana gelir. Söz konusu bölgeler de bulunan yatırımcılara özelliklerine göre farklı destek uygulamaları gerçekleştirilir.

16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki Bölgeleri ayrılarak illerimiz bu bölgelerde yer almaktadır.

16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşvikinden Kimler Faydalanamaz?

Her devlet teşvikinde olduğu gibi 16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşvikinde de yararlanamayan firma ve kuruluşların varlığından söz edebiliriz. Bu doğrultuda 16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki’nden yararlanamayan yatırımcıları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

·         Henüz tamamlanmayan projeler,

·         Yarım kalan ya da sektör açısından geliştirilmesi gereken bazı özellikleri bulunan yatırımlar,

·         16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki için müracaat tarihinin atlandığı yatırımlar,

·         Yatırım içerisinde kullanılmış olan makine, teçhizat ve çeşitli ekipmanlara,

·         Gazete basım hizmetleri sunan araçlar dışındaki matbaa makinelerine,

·         Havayolu taşımacılığı için kullanılacak olan uçak ya da helikopterlere,

·         Hayvancılık ve gıda yatırımlarında kamyon ile kasa, soğutucu kasa ve kamyonet gibi konularda 16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki sağlanmaz. Bu alanlarda faaliyet gösteren yatırımcıların başvurması durumunda red geleceğini de ifade edebiliriz.

Yatırım Teşvik Belgesine Kimler Başvurabilir?

Yatırım teşvik belgesine başvuru yapılabilmesi için gerçek kişi, adi ortaklık ya da sermaye şirketlerinden birine sahip olmanız gerekir. Ayrıca kooperatifler, iş ortakları, kamu kurumları, birlikler, il özel idareleri, belediyeler, kamuya bağlı şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri, dernek ve vakıflarda yatırım teşvik belgesine başvuru yapabilir. Bahsedilen vasıflara sahip olmayan kurum, işletme ve kuruluşların başvuruları değerlendirmeye dahil alınmaz.

16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki İçin Gerekli Belgeler

16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşvik başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

·         Yatırımcı tarafından imzalanan başvuru dilekçesi (imzalama yetkisi bulunan kişiler de hazırlayabilir),

·         Noterden alınan imza sirküleri,

·         Kurum ve kuruluşlar tarafından şarta bağlı olarak her sayfa da imzanın bulunduğu makine ve teçhizat listesi,

·         Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont,

·         Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nin aslı ya da noterden tasdiklenen fotokopisi,

·         Kamu kurumlarına herhangi bir ceza, SGK borcu ve idari prim cezası olmadığı ile ilgili belge,

·         Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir ya da Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu şeklinde ki karar yazıları,

·         Yatırım konusu, sektörel bilgisi,  teknik ve mali analizleri ile ilgili yazı,

·         Yatırım teşvik işlemleri bir danışman tarafından hazırlanıyorsa noter onaylı vekaletname.

Bunların yanı sıra yatırımın türüne ve sektöre bağlı olarak farklı belgelerde talep edilebilir.

16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki Destek Unsurları

Gerekli koşulları yerine getiren yatırımcılara aşağıdaki destek unsurları da sağlanabilir.

·         KDV istisnası,

·         Gümrük vergisi muafiyeti,

·         Vergi indirimi,

·         Sigorta Primi işveren ve işçi hissesi desteği,

·         Faiz desteği,

·         Gelir vergisi stopaj desteği,

·         Yatırım yeri desteği,

·         KDV iadesi,

 


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın