AR-GE Bordrolama Hizmeti

AR-GE Bordrolama Hizmeti

Ar-Ge Bordrolama Hizmeti

Ar-Ge bordrolama rekabet şartlarının yükseldiği günümüzde firmaların yenilikçi anlayışa yönelmesini ve bu sayede varlıklarını sürdürebilmesini mümkün kılan bir hizmettir. 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında sunulan Ar-Ge bordrolama hizmetinin firmalara sunduğu çeşitli faydaların varlığından söz edebiliriz.

Ar-Ge faaliyetleri her ülkenin ve işletmenin ekonomik olarak gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve işletmelerin çok daha güçlü bir hale gelebilmesi için çeşitli indirim, teşvik ve maddi destekler sağlanmaktadır. Bünyesinde Ar-Ge merkezi bulunan şirketler de söz konusu indirim, maddi destek ve teşviklerden faydalanabilir. Peki, şirketlerin bünyesinde mutlaka bulundurması gereken Ar-Ge merkezi nedir? İşletmelerin Ar-Ge indirimlerinden ve Ar-Ge bordrolama hizmetinden faydalanabilmesi için neden gereklidir?

Ar-GE Merkezi Nedir?

Ar-Ge merkezi; dar mükellef kurum ve kuruluşların kanuni ya da iş merkezi Türkiye sınırları içerisinde yer alan sermaye şirketlerinin işletme yapıları içerisindeki ayrı bir birim olarak örgütlenen ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren, Ar-Ge personeli istihdam eden, Ar-Ge birikimine sahip olan birimler olarak açıklanabilir. Ar-Ge merkezlerinde en az 30 kişinin çalışma zorunluluğu vardır. Özetle Ar-Ge bordrolama ve Ar-Ge teşviklerinden Ar-Ge merkezleri ile teknoloji merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren işletmeler yararlanabilir. Söz konusu merkezlerin işletmelerde var olması, Ar-Ge ve yenilik için çeşitli harcamaların yapılması Ar-Ge teşviklerden faydalanabilmek için yeterlidir.

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanun’da Yer Alan Destekler

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanununda firmaların yararına olacak çeşitli destek ve indirimler bulunuyor. Söz konusu destek ve indirimleri aşağıdaki gibi açıklanabilir.

Ar-Ge İndirimi

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında Ar-Ge ve Tasarım merkezleri yenilik ve Ar-Ge hizmetleri için yaptıkları harcamaların tamamını Kurumlar Vergi matrahından indirim olarak alabilirler.

Gelir Vergisi ve Stopajı Teşviki

İşletmelerin bünyesinde bulundurdukları Ar-Ge merkezlerinde çalışan ve bu çalışmaları destekleyen personellerin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretler için gelir vergisi stopaj teşviki uygulanır. Doktoralı personeller için uygulanan teşvik oranı %95’dir. Bu doğrultuda pek çok lisans ve doktora öğrencisinin şirketlerin Ar-Ge süreçlerine dâhil olduklarını ifade edebiliriz.

Sigorta Primi Desteği

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu gereği Ar-Ge çalışmaların bulunan personellerin sigorta primlerine %50 indirim uygulaması yapılır. Bu kısım devlet tarafından karşılanır.

Damga Vergisi İstisnası

İşletmeler, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında damga vergisinden muaf sayılmıştır. Bu desteğin alınması için belgenin Ar-Ge ve çeşitli yenilik çalışmaları ile ilgili olmasıdır. Şirket ile ilgili her belge için damga vergisi istisnası uygulanmaz.

Gümrük Vergisi Teşviki

 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında işletmelerin sürdürdükleri faaliyetler doğrultusunda ithal edilmiş olan tüm mal ve ürünler gümrük vergisinden muaf tutulur. Bu kapsamda işletmelerin çok daha yüksek kar elde etmeleri sağlanır.

Temel Bilimler Desteği

Ar-Ge personellerinden temel bilimler alanında istihdam edilmiş olanlar için yapılan destektir. İşletmelerin personellere ödedikleri atlık ücretin bir kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır. Bu da firmaların temel bilimler alanında personeller istihdam etmesi için bir destek olarak açıklanabilir.

Ar-Ge Bordrolama Hizmeti Kapsamı

Ar-Ge bordrolama hizmeti, Ar-Ge personellerinin bordrolarının hazırlanması olarak özetlenebilir. Bu doğrultuda Ar-Ge personellerinin bordrolarının hazırlanması hizmetini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

•          Personelin; Personel Devam Kontrol Sistemi verileri, yıllık izin hakları, teşvik süreleri, çalışma verileri, SGK ve Gelir Vergisi günlerinin hesaplanması,

•          Yasal zorunluluğu bulunan Ar-Ge merkezleri ve Tasarım merkezleri için 3 aylık periyotlar ile Ar-Ge personelinin hesaplanarak raporlanması,

•          İşletme personelinin puantaj verilerine göre bordrolarının hazırlanması,

•          Bordro hazırlama işlemi sırasında Ar-Ge ve diğer konular ile ilgili teşvik ve desteklerin doğru bir şekilde hesaplanması,

•          Çalışanların aylık maaşlarının hesaplanması ve personelin borçlarının takip edilmesi,

•          Muhasebe fişlerinin hazırlanması ve talep edilmesi durumunda excel formatında işletmeye ya da muhasebe departmanına gönderilmesi,

•          Genel icmallerin hazırlanarak gerektiği durumunda işletmeye gönderilmesi,

•          Ar-Ge kapsamında Gelir Stopaj Teşvikine İlişkin gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak işletmeye iletilmesi,

•          Personellerin tazminat ücretlerinin hazırlanması ve işten ayrılan personele gerekli çalışma belgesinin verilmesi,

•          Maaş ödemelerinin banka üzerinden gerçekleştirilmesi,

•          Çalışanlara ek ödeme yapılması, ek kesintilerin hesaplanması ve gerekli sosyal yardımların gerçekleştirilmesi,

•          İşletmeden talep edilen form ve raporların hazırlanması,

•          Çalışanların İşkur ve SGK bildirimlerinin düzenli ve gününde yapılması Ar-Ge bordrolama hizmeti kapsamında sunulur.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın