İş Akdi Fesih Nedenleri

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2020/06/is-sozlesmesi-akdi-fesih.jpg

This post is also available in: Türkçe

İş Akdi Fesih Nedenleri Nelerdir

İşçi ve işveren arasında kurulan iş sözleşmesi, belirtilen çalışma süresince iki tarafı da bağlar. İş akdi feshi ile bu bağlayıcılık ortadan kalkar. Ancak iş akdi fesih nedenleri, sözleşme feshi için önemli kabul edilen durumlar arasındadır.  Haklı ya da haksız fesih nedenleri söz konusu olduğunda uygulanacak olan prosedürler birbirinden farklıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu ile gerek işçi gerek işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi için yasal sınırların bazı koşullara bağlaması sağlanmıştır.

Bir işverenin iş akdini feshi halinde yaptırım ve feshetme sebepleri iş akdinin feshini daha zorlaştırıcı şartlara bağlanmıştır. Ancak işçinin sözleşmeyi feshi söz konusu olduğunda şartlar çok daha asgari tutulmuştur. Aynı zamanda işveren ve işçi dışındaki sebeplerle de iş sürecinin sona ermesi söz konusu olabilir. Bu nedenler her iki taraf için de 3’e ayrılmıştır. Bunlar:

 • Sağlığa aykırılık
 • Ahlaka ve iyi niyete aykırılık
 • Zorlayıcı neden olmak üzere listelenebilir.

İşçi İş Akdi Fesih Nedenleri

Sigortalı bir çalışanın haklı olarak iş akdi fesih nedenleri bulunması halinde ihbar süresine uyma gerekliliği ortadan kalkmaktadır. İşi derhal bırakabilme hakkını veren ve bir işçinin haklı fesih nedenleri 3 ana madde halinde ele alınmıştır.

Sağlık Nedeniyle İş Akdi Feshi

İş akdine konu olan işin içeriği ve pozisyonu işçinin sağlığını riske atacak ya da kötü etkileyecek bir düzeyde bulunuyorsa çalışan ihbar bildirimi yapmadan işten ayrılabilirler. Bu fesih, haklı iş akdi feshi nedenleri arasındadır. Ayrıca işçinin çalıştığı ortamdaki bir mesai arkadaşı ya da işyeri sahibi bulaşıcı bir hastalık taşıyorsa bu da işçinin derhal işten ayrılmasına olanak tanır.

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uyulmaması

İşveren statüsündeki iş yeri sahibi iş akdi hazırlanıp sunulduğu zaman sözleşmede gerçek ve net maddeler bulundurmalıdır. Bunun aksi olarak ifade edilenler gerçek dışı ya da yanıltıcı ifadelerden oluşuyorsa, işçi bunu fark ettikten sonra haklı iş akdi fesih nedenleri kapsamında işten ayrılabilir. İyi niyete aykırılık nedeniyle işçinin işten çıkabileceği durumlar aşağıda yer alır:

 • Çalışanın şahsı ya da aile fertleri işveren tarafından namus ve şerefleri hedef alınarak bazı söylemlere veya fiziksel tutumlara maruz kalıyorsa işçi sözleşmeyi bozabilir.
 • İşveren, çalışanına ya da ailesine kanunlar dışında zorlama istek ve taleplerde bulunursa (azmettirme, şantaj vb…) işçinin işten ayrılmasına ve işvereni dava etmesine de haklı sebep doğar.
 • Çalışan işyeri içerisinde bir başkası tarafından cinsel taciz gibi fiziksel zorbalığa uğrarsa ve bunu işverenine söylediği halde gereken işlemler ile tedbirler yerine getirilmezse çalışan haklı olarak işten ayrılabilir.
 • İşçinin kanuni hüküm ve iş akdine göre belirlenen maaş/ücret tutarı bu doğrultuda ödenmezse çalışan işi bırakabilir.

Zorlayıcı Nedenler

Çalışan kişi mesai harcadığı iş yerinde 1 haftadan daha uzun bir süre ile işin herhangi bir nedenden dolayı durması halinde haklı olarak işten ayrılabilir.

İşveren İş Akdi Fesih Nedenleri

İşçi ile işverenin temel hakları ve iş başlangıcında yapılan sözleşmede yer alan diğer hakları her zaman kanunlar kapsamında koruma altındadır. Buna göre işverenin bazı hallerde ihbar süresine uymasını gerektirmeyen haklı iş akdi fesih nedenleri bulunur.

Sağlık Nedenleri

Çalışanın hata ve sorumsuzluğundan dolayı (alkolik olmak gibi) oluşan hastalık ya da sakatlanma işyerlerinde bazen görülebilen sorunlardandır. Bu durumda işçi art arda 3 gün veya ay içinde toplamda 5 günden fazla işe gelmezse işveren iş akdi feshi nedenleri kapsamında işçinin işine son verebilir. Ayrıca işçi ağır ve iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmışsa işveren işçisini işten çıkarabilir. Bu durumun sağlık raporuyla da ibraz edilmesi gerekir.

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uyulmaması

İyi niyet kurallarına uymayan işçiler için de haklı iş akdi fesih sebepleri bulunur. Bunlar:

 • Çalışanın işverenini iş akdine zıt olarak yanıltması,
 • Direkt işverene ya da ailesinin namus ve şerefine işçinin fiili ya da sözlü olarak kast etmesi,
 • İşçinin iş yerinde uyuşturucu kullanması ve hırsızlık yapması gibi ahlak ve kanun dışı haller,
 • Çalışanın patronuna bildirmeden arka arkaya 2 gün ya da 1 ayda 2 kez tatil günlerinden sonra gelen günlerde veyahut da 1 ayda 3 gün özürsüz işe gelmemesi,
 • İşçinin çalıştığı iş yerindeki teçhizat ve eşyalara 1 aylık maaşının karşılayamayacağı kadar hasar vermesi ahlak kurallarına uymamaktan kaynaklanan haklı iş akdi fesih nedenleri içerisindedir.

Zorlayıcı Nedenler

İşveren açısından haklı işten çıkarma durumları arasında değerlendirilen bir diğer konu zorlayıcı nedenlerdir. Bu kapsamda iş akdinin sonlandırılmasının mümkün olduğu haller aşağıda yer alır:

 • İşçiyi 1 haftayı geçecek şekilde işyerinde çalışamayacak duruma getiren tüm sebepler,
 • Çalışanın gözaltında bulunması ya da tutuklanıp hapiste bulunması durumunda iş akdi fesih nedenleri zorlayıcı sebepler kapsamında işveren haklı olarak çalışanının işine son verebilir.

Çalışanlarınızın haklarını doğru şekilde verebilmek ve kendi haklarınızı da korumak kapsamında bizden iş akdi hazırlama ve bordro hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Hizmet talebi için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This post is also available in: Türkçe

ABD-bayrak
avustralya-bayrak
avusturya-bayrak
danimarka-bayrak
dubai-bayrak
hindistan-bayrak
hong-kong-bayrak
ingiltere-bayrak
irlanda-bayrak
italya-bayrak
kıbrıs-bayrak
misir-bayrak
romanya-bayrak
yunanistan-bayrak
012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 200.000+ personelin bordro süreçleri yönetilmektedir.

0123456789001234567890+

Ülke Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

12 farklı ülkede yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmektedir.

0123456789001234567890+Sene

Tecrübe

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

10 yıldan fazla sektörde önemli hizmetler vermektedir.

01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Toplam 1.200.000 TL teşvik muafiyeti sağlanmıştır.

Merkez Ofis

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Platform B Blok No:27 Kat:4 D:45 Güngören İstanbul Türkiye

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bordrox. All rights reserved.Web Tasarım: Kenan AFŞAR

Scroll Up