Kayıt Dışı İstihdam

Kayıt Dışı İstihdam

İşçiler Açısından Kayıt Dışı İstihdam

 1. Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz yaşa gelince başkalarına muhtaç olunur.
 2. Genel sağlık sigortası primlerini yapılacak gelir testi sonucuna gore kendisi ödemek zorundadır.
 3. Hastalık durumunda ailesi ve kendisi için istenmeyen durumlarla karşılaşma riski yüksektir.
 4. İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken önlemlerden yoksun olarak çalışmak zorunda kalır.
 5. İşçinin iş kazası ve meslek hastalığına uğraması sonucu hak kaybına uğrama riski çok yüksektir.
 6. Kanunların sağladığı korumadan yoksun çalışılır.
 7. Ücret ve diğer sosyal haklar konusunda kayıtlı çalışanlara kıyasla daha düşük şartlarda çalışılır.
 8. Asgari ücretin altındaki ücretlerle çalışılır.
 9. İhbar ve kıdem tazminatından yoksun çalışılır.
 10. Sendikaya üye olunamaz ve hak aranamaz.
 11. İşverenin kanunsuz ve keyfi uygulamalarına maruz kalınır.
 12. Kanuni olarak getirilen çalışma saatlerini aşan sürelerle çalışılır.
 13. Kanuni koruma dışında olunduğu için iş ilişkisi keyfi nedenlerle sona erdirilebilir.
 14. Haksız fesihlerde işe iade gibi mekanizmalardan faydalanılamaz.
 15. İşsizlik sigortasından faydalanılamaz.
 16. Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanılamaz.
 17. Kayıt dışı çalışanlar ülke kalkınmasını dolaylı da olsa engelleyerek ailelerinin ve çocuklarının geleceklerini riske atarlar.
 18. Kayıt dışı çalışanlar niteliklerini artıramaz ve daha iyi işlere geçiş yapamaz.
 19. Kanun dışında bulunmanın getireceği sürekli psikolojik baskıya maruz kalınır.

İşverenler Açısından Kayıt Dışı İstihdam

 1. Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan kredi avantajlarından faydalanma hakkı yoktur.
 2. Devletin sağladığı farklı mali teşviklerden yararlanma hakkı yoktur.
 3. İşyerinde yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı mesuliyet doğar.
 4. Yüksek idari para cezalarına muhatap olunur.
 5. Teftişler sonucu işyerinin kapanması riski mevcuttur.
 6. Rekabet etme şansı azalır.
 7. İşyerinin verimliliği azalır.
 8. Marka oluşturma ve pazarda yer edinme şansı azalır.
 9. Vergi avantajı sağlayan indirim ve gider yazma gibi avantajlardan yararlanma hakkı yoktur.

Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın