Limited Şirket Kuruluş İşlemleri


 • Dilekçe (Şirket müdür/müdürleri tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.)
 • Kuruluş bildirim formu
 • Sözleşme 3 adet
 • Unvan altına atılmış imza beyannamesi (Noter onaylı)
 • Taahhütname (Ticaret sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir)
 • Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza şubesindeki 53837615016 no’lu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya EFT makbuzu
 • Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (Muhtarlık veya noter onaylı)
 • Ayni sermaye konulmuş ise mahkeme kararı ve üzerinde takyidat olmadığına dair resmi kurum yazısı
 • Yabancı sermayeli ortak , tüzel kişi ise faaliyet belgesi aslı ve N.T. tasdikli tercümesi
 • Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaportunun N.T tasdikli sureti,
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı ortak için çalışma ve oturma izin belgesi (ilgili makamlarca tasdikli)
 • Sermayenin peşin ödeme kısmı varsa bunu gösteren Banka Belgesi
 • Teşvikli yatırımlar için teşvik belgesinin noter onaylı sureti
 • Tescil harç makbuzu aslı (Bankaya yatırılır)
 • Rüştünü tamamlamamış ortak var ise kanuni temsilcilerinin muvafakatı
 • Rüştünü tamamlamamış küçükler ile ana-baba ve bunlardan birisi aynı şirkete ortak ise kayyum tayinine ait Mahkeme kararı

Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın