Bordrox Bordro Hizmetleri

[email protected]

Limited Şirket Kuruluş Yapısı Nedir?

Limited şirket, birden çok gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelerek kurduğu şirket türlerinden biridir. Limited şirket kuruluş yapısı ticari özelliktedir. En fazla 50 kişiye kadar kurulabilen bu ticari şirket türü için kurulum aşamasında 10.000 liralık bütçe ve 25 TL katkı payı ortaya konabilmelidir. Ayrıca limited şirket kurmak için en az 1 ortağın bulunması gerekir. Limited şirket özellikleri aşağıda detaylarıyla el alınmıştır.

Limited Şirket Kuruluş Yapısı Özellikleri

Limited şirket özellikleri şu şekildedir:

  • Sermayesi belli bir ticari şirket türüdür.
  • Ortakların şirket borçlarını ödeme zorunluluğu yoktur.
  • Ortaklar Limited şirket kuruluş yapısı gereği, ödemeyi taahhüt ettikleri şirket sermaye paylarını öderler.
  • Önceden herhangi bir şirket unvanına sahip olan şirketler sonradan limited şirket yapısına dönüştürülebilirler.
  • TTK (Türk Ticaret Kanunu) ile yapılan yeni düzenlemede tek kişilik ortaklık yapısı kazanabilirler.

Dönüştürülen şirketler, bu yeni oluşumu şirket müdürlerine bildirmekle yükümlüdür. Şirket müdürleri ise yapılan değişiklikleri çalışanlarına duyururlar. Bu sürecin 7 gün içinde tamamlanması gerekir.

Limited Şirketlerde Ortaklık ve Sermaye

Kurulan limited şirket için ortaklardan en az biri sınırsız şekilde yönetim ve temsil hakkına sahip olur. Bu kişi seçimle belirlenir. Yapılan şirket kurulumu ya da devri ile ilgili işlemlerin mutlaka Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekir. Pay yani ortaklık devrinin gerçekleşmesi noter huzurunda olur.

Nakit ödeneceği vaat edilen sermaye payının itibari değerinin ¼’ü şirket tescilinden önce ödenmelidir. Kalan kısmın ise 24 ay içinde tamamlanması gerekir.

Limited şirket kuruluş yapısı için nakdi sermaye ve ayni sermaye olmak üzere 2 farklı sermaye türü bulunur. Örneğin fikri mülkiyet hakları da bir çeşit ayni sermaye türüdür. Bu sermaye ile sanal ortamlar ve burada kullanılan isimler, çeşitli dijital varlıklar malvarlığı kabul edilir.

Şirket Sermayesi Sayılabilecek Olan Varlıklar

Ayni sermayenin üzerinde herhangi bir sınırlama, haciz ya da tedbir olmamalıdır. Nakde çevrilebilir ve devredilebilir olması ayni limited şirket sermayesi için aranan özelliklerden biridir.  Ayni sermayeye nakdi değer biçilmesi ise sadece bilirkişi kararı ile gerçekleşir. Bunun dışında sermaye olarak kullanılması düşünülen hizmet edimleri, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar ayni sermaye kabul edilemez.

Limited Şirket Kuruluş Yapısı Yönetimi

Limited şirketlerde yönetim, temsili şirket sözleşmesi ile resmileştirilir.  Sözleşme, yönetim ve temsil hakları müdürlere bir ya da birden çok ortağa verilebilir. Ayrıca 3.şahıslara ya da bütün ortaklara limited şirket yönetimi ve temsili verilebilir. Ortaklardan biri kesin olarak şirket yönetme ve temsil hakkına sahip olmalıdır. Şirketin birden fazla müdürü olması durumunda müdürlerden birinin şirket ortağı olması şartı aranmaksızın genel kurul yönetimince Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması sağlanır.

Limited Şirketlerde Unvan

Eğer bir limited şirket kurmaya karar verirseniz Türkiye’de şirketinizi tescilletmeniz için Limited şirket unvanı Türkçe olmalıdır. Unvan sonunda limited şirket ifadesi bulunmalıdır. Unvan edinirken mutlaka şirketin faaliyet alanlarından en az birinin burada yer aldığına dikkat etmek gerekir.

İşletme konusu kısaltma yapılmadan unvan satırında yer almalıdır. Ayrıca şirket unvanı alırken bütün şirket sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta vardır. O da: Limited şirket kuruluş yapısı oluşturulurken unvana eklenecek bazı kelimelerin kullanımıdır. Bu kelimeler: “Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli” gibi kelimeler olarak ifade edilir. Bu kelimeler kullanılırken mutlaka ek almaları gerekir. Sade ve eksik kullanılmalarına izin verilmez.

Unvan Detayları

Unvanda resmi yer yani şirketin bulunacağı il, ilçe ve şehir adları kullanılabilir. Burada izin verilmeyen şey ise unvanlarda Ülke adının kullanılmasıdır. Ayrıca şirket unvanında yanıltıcı ve gerçeğe aykırı ifadeler bulunmamalıdır. Alınacak unvanların özgün ve daha önce hiçbir şirket tarafında aynı şekilde kullanılmamış olması gerekir.

Eğer limited şirket kuruluş yapısı ile ilgili daha fazla doğru bilgiye ulaşmak istiyorsanız bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz. Şirket kuruluşu ve sonrasında hazırlanması gereken bordro dökümleri ile ilgili de tarafımızdan hizmet talep edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.