Nakdi Ücret Desteği ve Şartları

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/17256-27256-kanun-tesvik.jpg

This post is also available in: Türkçe

Nakdi ücret desteği bir diğer tanımıyla ücretsiz izin maaşı olarak nitelendirilir. Ücret desteğinden yararlanmak için bazı durumların gerçekleşmiş olması gerekir. Yani işçilerin ücretsiz izne ayrılmış olması ya da iş sözleşmesinin feshedilmiş olması bu yardımdan faydalanabilme koşullarıdır.

7256 sayılı Torba Kanun hükmünce işveren ve çalışanlara yeni yıl itibarıyla güncellenen SGK prim ve teşvikleri sağlanmıştır. Ülke ekonomisinin durumu, işçi ile işveren mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve hem hizmet erbaplarını hem de ülkeyi kalkındırma adına birtakım kanunlar konmuştur. Bu kanunlar bireylerin haklarını belirleyip korurken aynı zamanda yeni iş imkanlarının teşviklerle sunulmasını da kapsayan türdendir.

Nakdi Ücret Desteği Şartları

15.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren torba kanuna göre; iş akdi bozulan ve işsizlik yardımından faydalanamayan kişiler çalışmadıkları süre boyunca destek ödeneği alır. Nakdi ücret destekleri iki grupta sınıflandırılır.

Ücretsiz izne ayrılanlar için nakdi destek şartları:

  • 17.04.2020 tarihinden itibaren uygulanan iş akdi yapan işverenin onayıyla ücretsiz izne ayrılmak,
  • Kısa çalışma ödeneği ve yaşlılık aylığı almamak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 ya da 55 numaralı belgelerle kayıtlı olmaktır.

İş sözleşmesi feshedilenler için nakdi ücret desteği şartları ise:

  • İş akdinin fesih yoluyla sonlandırılması ve işsizlik ödeneği almamak,
  • Hiçbir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık maaşı almamaktır.

Resmi Gazete’de yayınlanmış olan, yeni yılda değişen nakdi destek ücretleri günlük 39.24 TL’den 8.46 TL artırılarak 47.70 TL’ye arttırılmıştır. Yani damga vergisinin düşürüldüğü nakdi ücret desteği tutarı aylık olarak net 1.420 TL olarak belirlenmiştir.

7256 Sayılı Kanuna Göre Teşvik Tutarları

7256 sayılı Kanuna göre teşvik tutarlarında yılın gündemine göre birtakım değişikler esas alınmıştır. Nakdi ücret desteği ve diğer teşvikler, pandemi nedeniyle salgınının istihdama olumsuz yansımalarının yönetilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, zaten uygulanan istihdam ile prim teşviklerinin uzatılması ve güncellenmesi söz konusu olmuştur.

İstihdama dönüş teşviki, yasalara göre SGK’ya bildirilerek ya da bildirilmeksizin çalışanların 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında sonlandırılan iş sözleşmeleri için geçerlidir. Bu destekten yararlanabilmek için çalışanın işten çıkarılma sebebinin ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller’ dışında olması şartı vardır.

Sigortalı çalışan ve işveren açısından olmak üzere iki grupta yer alan şartlara göre destek tutarları değişmektedir. Burada nakdi ücret desteği üzerinden değerlendirme yapılarak aynı tutarlar ödenir.

İlave istihdam prim teşviki için de; sigortalı işçi ve işveren için ayrı ayrı değerlendirme kriterleri bulunur. Sigortalının halen fiili olarak çalıştırılması durumunda; prim ödemesinin gün sayısının 44.15 TL ile çarpımı hesaplanır. Bu tutar işverenin prim borçlarından düşülür. Aylık bazında hesaplandığında nakdi ücret desteği 1 ayın 44.15 TL ile çarpılır ve en fazla ödenecek ücret olan 1.324.50 TL’lik tutar belirlenmiş olur.

Devlet yardımları, teşvikler ve bordro danışmanlığı hakkında bilgi almak için şimdi bizi arayın!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This post is also available in: Türkçe

ABD-bayrak
avustralya-bayrak
avusturya-bayrak
danimarka-bayrak
dubai-bayrak
hindistan-bayrak
hong-kong-bayrak
ingiltere-bayrak
irlanda-bayrak
italya-bayrak
kıbrıs-bayrak
misir-bayrak
romanya-bayrak
yunanistan-bayrak
012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 200.000+ personelin bordro süreçleri yönetilmektedir.

0123456789001234567890+

Ülke Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

12 farklı ülkede yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmektedir.

0123456789001234567890+Sene

Tecrübe

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

10 yıldan fazla sektörde önemli hizmetler vermektedir.

01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Toplam 1.200.000 TL teşvik muafiyeti sağlanmıştır.

Merkez Ofis

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Platform B Blok No:27 Kat:4 D:45 Güngören İstanbul Türkiye

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bordrox. All rights reserved.Web Tasarım: Kenan AFŞAR