YEMEK PARASI 2019


Yemek parası olarak yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek parası verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunmaktadır.

DÖNEMİ

Brüt Günlük (TL)

Brüt Aylık  (TL)

01.01.2019-30.06.2019

85,28

2.558,40

01.07.2019-31.12.2019

85,28

2.558,40


YEMEK PARASI İSTİSNA TUTARI

Dönemi

16 Yaşından büyükler için uygulanan asgari ücretin günlük tutarı

İstisna

Oranı

 Günlük

İstisna Tutarı (TL)

01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında

85.28

0.06

         5.12

01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasında

85.28

0.06

         5.12


Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8’inci bendi hükmüne göre hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilmemektedir. Buna karşılık işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin, 31.12.2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre 2019 yılında 19,00 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilmektedir.


Paylaş:
Pratik Bilgiler
Önerilen Blog Yazıları
Sertifikalarımız

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın