SGK Esas Günlük Aylık Kazanç Alt ve Üst Sınır Hesaplama Şekli

SGK Esas Günlük Aylık Kazanç Alt ve Üst Sınır Hesaplama Şekli

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 82/1. Maddesi “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.” Hükmünü taşımaktadır.
4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2014 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2014 ila 30/6/2014 ve 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 – 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;
Özel sektörde bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;
1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 35,70 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 1.071,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 232,05 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 6.961,50 TL
1/7/2014 ila 31/12/2013 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 37,80 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 1.134,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 245,70 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 7.371,00 TL
NOT:Günlük kazanç üst sınır hesabında Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması:
Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan günlük kazanç üst sınırı rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakamı yarım Kr ve üzerinde olan değerler 1 Kr’ye tamamlanmalı, yarım Kr’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamalıdır.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın