Bordrox Bordro Hizmetleri

[email protected]

SGK Özel Sağlık Sigortası İstisnası Nedir?

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen SGK özel sağlık sigortası SGK avantajları ve vergi muafiyetleri açısından pek çok katkı payı ile avantajı beraberinde getirir. Buna göre SGK özel sağlık sigortası istisnası durumunu çeşitli açılardan olan etkileriyle ele alacağız.

Mevzuata Göre SGK Özel Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 80.maddesine göre doğum, evlenme, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı gibi toplu yardım ödemeleri bu istisna içindedir. Bütün bu ödemeler için SGK özel sağlık sigortası istisnası epey geniş bir yer tutan uygulamadır.

İlave olarak yıllık hesap üzerinden düzenlenip belli koşullar dahilinde sınıflandırılacak yemek ödemeleri, çocuk- aile zamları gibi belirlemeler muafiyete tâbi tutulmuştur. Buna göre işverenlerin işçileri için ödedikleri özel sağlık sigortaları ile bireysel emeklilik ödemeleri, aylık bazda asgari ücret rakamının % 30 oranını geçmeyecek şekilde hesaplanır. Bu kapsamda özel sağlık sigortası ödemeleri ve BES ödemelerinin toplamı “prime esas kazanç” olarak esas alınmaz.

Gelir Vergisi Açısından Sigorta İstisnası

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63.maddesi 3.bendine göre ödenen sigorta biriminin Türkiye’deki bir emeklilik şirketi ya da sigorta şirketince sözleşmesinin hazırlanması gerekir. Hazırlanan sözleşme ile SGK özel sağlık sigortası istisnası hakkından yararlanılabilir.

Doğrudan primi ödenen kişi, eşi ya da çocukları için “hayat sigortası poliçeleri” primlerin %50 istisna oranını kapsar. Ayrıca ölüm, hastalık, kaza, işsizlik, doğum gibi özel sigorta ödemeleri, işçi tarafından ödenen primler şu şekilde ifade edilir: Aylık kazancın %15’lik miktarını ve asgari ücret üzerinden ödenen maaşın yıllık olarak toplamdaki tutarını geçemez. Ancak devlet, bu madde ve fıkralarda belirtilen tutarları yarı yarıya indirmeye yetkilidir. Ayrıca tutarlar devlet tarafından iki katına çıkarılabilir, yıllık asgari ücret toplamının iki katını aşmayacak şekilde yeniden düzenlenebilir.

Tüm bunlar kişilerin özel durumları değerlendirilerek hesaplanır. Kısacası, özel prim tutarı kazanç rakamının %15’lik oranını geçmiyorsa, yıllık toplam asgari maaşı aşmıyorsa, özel sağlık sigortası istisnası uygulanır.

Diğer SGK Özel Sağlık Sigortası İstisnası

Diğer istisnalar arasında işverenler ve damga vergisi açısından olmak üzere iki ayrı sigorta istisnası bulunur.

İşverenler Açısından SGK Özel Sağlık Sigortası

Gelir vergisi kanunu 193. sayılı yasasının 40. Maddesine göre işverenlerin çalışanları için ödedikleri özel sağlık sigortaları düzenlenmiştir. Buna göre sağlık sigortası istisnası kategorisinde prim tutarları sınırsız olarak muafiyete konu olabilecektir.

Damga Vergisi Açısından Özel Sağlık Sigortası İstisnası

Damga Vergisi Kanunu’nun 488 sayılı 4.Maddesi içeriğinde, işverenlerin ödemiş olduğu özel sağlık sigortaları tutarlarından damga vergisi alınır. Ancak ücretli çalışan ya da vergi yükümlüsü olanlar için Gelir Vergisi Kanunu 63/3  ve 89/1 maddeleri uyarınca uygulanması daha farklıdır. Bu durumda sigortalının, eşinin veya çocuğunun kaza, doğum, ölüm, işsizlik, öğrenim gibi şahsi primleri için yapılan ödemeler, vergi matrahından düşürülür. Bu sayede aylık maaşın %15’ine kadar ödenen sigorta primleri, kayıtlı olunan vergi türü dahilinde kişiye SGK özel sağlık sigortası istisnası avantajı sunacaktır.

Özel sağlık sigortası, vergiler ve teşvikler ile ilgili bordro ve teşvik danışmanlığı almak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.