İrtibat bürosu kuruluş işlemleri ve işleyişi hakkında


Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesinede belirtildiği üzere, Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için ilgili belgelerle Hazine Müsteşarlığa Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilir.

875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre irtibat bürosu açmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • Şirketlerin yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olması ve kurulan tüzel kişiliğin şirket statüsüne sahip olması
 • Türkiye’de ticari faaliyette bulunmaması,

Bu firmaların ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan Kurumlar ve Katma değer vergisi mükellefiyetleri bulunamaz. Vergi dairesince stopaj vergisi için kayıt açılabilmektedir.

İrtibat Bürosu Kuruluşu için Gerekli Belgeler,

 • İrtibat bürosu açmak isteyen şirketin tanıtımı ve planlanan faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bir dilekçe,
 • Ana şirkete ait asıl Faaliyet Belgesi,
 • Ana şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,
 • İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli kişiye verilecek asıl yetki belgesi,
 • İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kişi aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekaletname aslı,

İrtibat Bürosunda Personele yapılacak ödemeler hakkında,

 • Döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır.
 • Personele yapılacak ücret ödemeleri, döviz cinsinden Türkiye’ye gönderilecektir. Transferlerin ilgili personelin banka hesabına direkt olarak gönderildiğinin ispatı gerekir.
 • Ücret ödemelerinin döviz bozdurma belgesine dayanarak yapılması esastır. Bu şartların kontrolü için, banka dekontları, döviz alım belgeleri, yurt dışı transfer dekontları vb. temini ve saklanması zorunludur.
 • İrtibat bürolarında çalışan personele yapılan ücret ödemelerin de damga vergisi kesintisi yapılır ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek yasal süresi içinde ödenir.
 • İrtibat bürolarında çalıştırılacak personel Sosyal Güvenlik yasası kapsamında sigortalı olmak durumundadır.
 • İrtibat büroları, işyeri bildirgesini sigortalı işe başlatılmadan önce ilgili Sigorta İl Müdürlüğü’ne yasal süresi içerisinde bildirilmekle yükümlüdür.

İrtibat bürosunda çalışan Türk personelinin ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılmaz, SGK işçi ve İşveren primleri kesilerek ilgili SGK müdürlüğüne aylık bildirimler yapılır.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın