Yabancıların kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hakkında


Sosyal Sigortalar Kanununa göre ülkemizde çalışan yabancı uyruklu işçilerin tümü zorunlu olarak kısa vadeli sigorta kollarına tabidir. Sadece ülkemiz ile ülkesi arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olanlar zorunlu olarak tüm sigorta kollarına tabidirler.

Buna göre ülkemizde yabancı uyruklu işçi çalıştıran işveren, çalıştırdığı işçinin ülkesi ile ülkemiz arasında sosyal güvenlik sözleşmesi var ise tüm sigorta kollarına tabi olarak primlerini kesip kuruma ödeyip beyan edecek ve dönem bordrosunu verecektir.

Çalıştırılan yabancı işçi vatansız, göçmen ya da ülkesi ile ülkemiz arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkenin vatandaşı ise bunlar sadece zorunlu olarak kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulacaklardır. İşkazaları ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası primleri kesilerek aylık prim bildirgeleri ile kuruma beyan edilip bu kollara ilişkin primleri ödenecektir.

Bu nitelikteki sigortalılar ancak Sosyal Sigortalar Kurumuna yazılı olarak başvurup, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına da tabi tutulmalarını isteyebilirler. Bu takdirde yazılı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulurlar. İşverenler taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. İsteklerini reddetmeleri olanaksızdır. Diğer sigortalılar gibi tüm sigorta kollarına tabi tutarak primleri ödeyip, dönem bordrolarını vermek zorundadır.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın