Yemek Yardımı İstisnası

Yemek Yardımı İstisnası

SGK Yemek Paraları (Yardımı):

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.
Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar,
Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,
Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Gelir Vergisi Yemek Paraları (Yardımı):

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/2’nci maddesi hükmü gereği olarak , Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya
işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri ,tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı safi
kazancın tespit edilmesi aşamasında gider olarak kayıtlara intikal ettirilmektedir.Bu yasa maddesinden de
anlaşılacağı üzere , çalışanlara verilen yemek konusunda herhangi bir miktar sınırlaması
bulunmadığından yemek için yapılan giderlerin tümü kayıtlara intikal ettirilmektedir.
Diğer taraftan ücretlerden istisnaların belirlendiği Gelir Vergisi yasasının 23.maddesinin 8.bendinde , ‘‘ Hizmet
erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında
yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin ilgili yılda belirlenen günlük tutarı
aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu
tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla
sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir).’’ hükmü bulunmaktadır.
Çalışanlara Yemek parası olarak nakden ödeme yapılması halinde GV.Kanununun 23 / 8 maddesi
uyarınca vergiye tabi tutulacaktır.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın