Yurt Dışı İşçilerde Hazine Yardımı

Yurt Dışı İşçilerde Hazine Yardımı

29.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanun ile 5510 sayılı SGK Kanununda da bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak İşverenlerimizi ilgilendirmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.
1- Bilindiği gibi, yurt içinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı tahakkuk eden malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolunun % 11 olan işveren hissesinin % 5 i Hazinece karşılanmakta, 5510 sayılı Kanunun 5/g maddesi kapsamında yurt dışına götürülen ve haklarında sadece kısa vade (%3) ve GSS (% 7,5 + % 5 = % 12) primi kesilen Türk işçiler içinse her hangi bir prim teşviki uygulanmamaktadır.
İşverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere Kanunun 5 (g) maddesi kapsamında yurt içinden götürülen sigortalılar için, 01.06.2013 tarihinden başlayarak genel sağlık sigortası sigorta kolunun işveren hissesinin % 5 lik kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.
Dolayısıyla, toplam % 12,5 olan Genel sağlık sigortası priminin % 7,5 olan işveren hissesine isabet eden primin % 5 lik kısmı da 01.06.2013 tarihinden itibaren Hazinece karşılanacaktır.
Böylece, yurt içinde sigortalı çalıştıran işverenlerin yanı sıra, yurt dışında çalıştırmak üzere işçi götüren işverenlere de aynı oranda (% 5) prim teşviki getirilmiş olmaktadır.
2- Gerek yurt içinde, gerekse Kanunun 5/g maddesi kapsamında yurt dışında işçi çalıştıran işverenlerimizin bu teşvikten yararlanabilmeleri için;

  • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri,
  • Sigorta primi tutarlarının Hazinece karşılanmayan kısmını yasal süresi içinde ödemeleri,
  • Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

Şarttır. (Taksitlendirilen veya yapılandırılan borçlar, borç hükmünde değerlendirilmemektedir)
3- Daha önce olduğu gibi, ihale konusu işlerde çalıştırılan sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmak suretiyle çalıştırılanlar hakkında % 5 prim teşviki uygulanamayacaktır.
4- Hazineden karşılanan prim tutarları, işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır.
5- Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamayacaktır. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde de, yararlanılan teşvik tutarı ilgili işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
6- Yeni düzenlemeyle, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, yurt içinde çalıştırılan işçiler için Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
Konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının hazırlandığı, bu kararın 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacağı ve önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanacağı öğrenilmiştir. Kararın açıklanmasını müteakip açıklama yapılacaktır.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın