4447 teşvik şartları

4447 teşvik şartları

4447 sayılı Yasanın 50. maddesi ile sağlanan prim teşviki (İş göremezlik ödeneği alanlar ile ilgili)
(SGK genelge No:4/12/2009 tarihli, 2009-149 sayılı)
İşsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamına ilişkin uygulanan teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, söz konusu teşvikten yararlanabilmek için;

  • Sigortalının 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
  • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
  • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
  • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,gerekmektedir.

Bu teşvik, sadece prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden primleri kapsamaktadır. Bu Teşvik uyarınca, kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı, malullük yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı, ve genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Kayıt dışı işçi çalıştırılması durumu bu teşvikin uygulamasını etkilemiyor. APHB türü olarak sisteme 1591 kanun numarası seçilerek bildirim yapılmalıdır. Bu teşvikten yararlanan işverenler diğer teşviklerden yararlanamaz. İhale konusu işler kapsam dışındadır.
İşverenler, ilgili sigortalıya ait işsizlik süresini gösterir belgeyi, hak kazandığı tarihi gösterir belge ile birlikte SGK?ya bizzat başvurmalıdır.


Paylaş:

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve
teknoloji çözümlerimizle neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın