17256 / 27256 Teşvik

https://bordrox.com/wp-content/uploads/2021/02/7256-tesvik.jpg

This post is also available in: Türkçe

17256 / 27256 kanun teşvik şartlarının uygun olması halinde hem işçi hem de işveren açısından oldukça avantajlı bir yasadır. Enflasyon oranları, piyasa ekonomisinin zorlu bir hal alması ve temel ihtiyaçların zamlanması gibi durumlarda bu uygulamalar devreye girer.

Bahsi geçen durumların ortaya çıkması halinde çalışanların mağdur olmalarını önlemek ve işsizler açısından imkanlar sunmak bu uygulamalar kapsamında mümkündür. Bu nedenle ülke ekonomisini canlandırmak ve işsizlik düzeyini azaltmak için birtakım yasalar konmuştur.

Ayrıca bu teşviklerin diğer amaçlarından biri işveren ile çalışan haklarını gözetmek ve istihdamı arttırmaktır.

17256 / 27256 Kanun Teşvik Primlerinden Yararlanma Koşulları

Yeni istihdam teşviklerinin yürürlüğe girmesi pek çok işçi ve işveren açısından önemli faydalar sunar. 17256 / 27256 kanun primleri birkaç yönüyle ele alınacak kapsamlı ve nitelikli kanunlar sınıfındadır. Buna göre 17256 Kanun numarası ile teşvik priminden yararlanabilmenin sigortalı çalışan için şartları:

  • İş yerinde fiilen çalışıyor olması,
  • Sigortalı işçinin özel sektörde bulunan işverenine başvurduğu tarihte Türk vatandaşlığına sahip olması,
  • İşçinin özel sektördeki işverene başvurduğu tarihte emeklilik ya da yaşlılık maaşı almıyor olması,
  • 2020/8. aydan itibaren değerlendirilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
  • 12.2020 ile 31.12.2020 tarihleri aralığında işe başlanmış olunması,
  • İş sözleşmesinin sonlandığı veya halen çalışıyor olunan son iş yeri sahibine 01.12.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında başvuru yapılmış olması,
  • 4857 sayılı Kanun uyarınca 17256 / 27256 kanun teşvik şartlarına uygunluk olup olmadığına bakılmadan her türlü iş ya da hizmet akdinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilip bildirilmemesi önem arz etmeden değerlendirilir. Bu çerçevede “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler” şartı dışında nedenlerle iş sözleşmesinin feshi önem taşır.

İşveren Açısından 17256 Kanun Teşvikinden Yararlanma Koşulları

İşveren açısından yararlanabilme koşulları ise:

  • Özel sektör kategorisinde yer alan iş yerinin işverene ait olması,
  • Teşvikten yararlanan sigortalı işçi sayısının yarısı kadar sigortalının, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesi gerekir. Bu süre de sigortalı çalışanların destekten yararlanılan süre zarfında fiilen çalışmalarının zorunluluğudur.

27256 Prim Desteğinin Usul ve Koşulları

İşsizlikle mücadelede sigortalılar ve özel sektör işverenleri için iş sahalarını genişleten olanaklar tanıyan yasalar bu yıl da güncellenmiştir. 17256 / 27256 kanun teşvik kapsamında “Artı İstihdam Prim Desteği” olarak isimlendirilen 27256 prim desteği esasları yeni genelgede yayınlanmıştır.

27256 numaralı prim desteğinin sigortalı işçi yönünden koşulları, 17256 numaralı destekle aynıdır. Ancak ilave olarak; mesleki eğitim alan stajyer öğrenciler, başka ödeneklerden yararlananlar ve iş kaybı tazminatı alanlar bu destekten diğer şartlar uygun olsa bile faydalanamazlar.

İşveren açısından değerlendirildiğinde de 17256 numaralı destek koşulları geçerlidir. Yine ek olarak; işe alınmasa bile sonraki aylar için iş yerinde çalışan sigortalı sayısının bildirimi yapıldığı takdirde yararlanabilme hakkı doğacaktır.

17256 / 27256 Kanun teşvik primleri, devlet teşvikleri, bordro hizmetleri ve danışmanlığı hakkında bilgi almak için şimdi bizi arayın!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This post is also available in: Türkçe

ABD-bayrak
avustralya-bayrak
avusturya-bayrak
danimarka-bayrak
dubai-bayrak
hindistan-bayrak
hong-kong-bayrak
ingiltere-bayrak
irlanda-bayrak
italya-bayrak
kıbrıs-bayrak
misir-bayrak
romanya-bayrak
yunanistan-bayrak
012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Yıllık yaklaşık 200.000+ personelin bordro süreçleri yönetilmektedir.

0123456789001234567890+

Ülke Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

12 farklı ülkede yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmektedir.

0123456789001234567890+Sene

Tecrübe

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

10 yıldan fazla sektörde önemli hizmetler vermektedir.

01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.

Toplam 1.200.000 TL teşvik muafiyeti sağlanmıştır.

Merkez Ofis

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Platform B Blok No:27 Kat:4 D:45 Güngören İstanbul Türkiye

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bordrox. All rights reserved.Web Tasarım: Kenan AFŞAR