Bordrox Bordro Hizmetleri

[email protected]

Anonim Şirket Kuruluş Yapısı Nasıldır?

Anonim şirket kuruluş yapısı, gerçek ya da tüzel kişilerden oluşabilir. Anonim şirket kurulurken, kanun tarafından uygulanması sakıncalı bulunmayan mali ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanabilir. Bu durumda şirket amacı kuruluş ana sözleşmesinde açıkça beyan edilmelidir.

Anonim şirket kurulurken mutlaka unvanın yanında Anonim Şirket ifadesi yer almalıdır. Bunun yerine kısaltması olan AŞ de kullanılabilir. Sermaye şirketi olarak kurulan anonim şirketler, buna uygun olarak ticari unvan almalıdır. En az bir kurucuya ihtiyaç bulunan bu şirket türünde birden çok kurucu bulunması da normaldir.

Anonim şirket kuruluş yapısı incelendiğinde şirket türlerinin birden farklı konu başlıkları altında farklı sınıflara ayrıldığı görülür. Bunlardan bir tanesi kuruluş şekillerine göre anonim şirketler olmak üzere yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada:

 • Ani kuruluş yöntemi ile
 • Tedrici kuruluş yöntemiyle
 • Tür değiştirme yöntemiyle
 • Birleşme yöntemiyle
 • Özel kanunlar aracılığıyla olmak üzere 5 ayrı şirket türü bulunur.

Anonim Şirket Kuruluş Yapısı Ortakları?

Anonim şirket yapısı ortaklık şemasına göre birden çok şirket türü bulunur. Bunlardan bir tanesi holdinglerdir. Holdingler dışında anonim şirket adı altında kurulabilecek olan diğer şirket türleri: halka açık anonim şirketler, aile yani halka kapalı anonim şirketler, özel yasa ile kurulan anonim şirketler, uluslararası nitelikte yani çok uluslu anonim şirketler olmak üzere ifade edilebilir.

Anonim şirket kuruluş yapısı ortakları dışında bir de yönetimde yer alması gerekenler bulunur. Bunlar:

 • Genel kurul
 • Yönetim kurulu
 • Genel müdür ve birim müdürleri
 • Denetçiler olmak üzere ifade edilebilir.

Anonim Şirkette Genel Kurulun Görevleri

Genel kurulun ve yönetim kurulunun Anonim şirket kuruluş yapısı içinde belli görevleri bulunur. Genel kurul görevleri arasında:

 • Şirketin ana sözleşmesini değiştirilmesi,
 • Gerektiği takdirde şirketin feshine karar vermesi,
 • Şirket içindeki organların seçilmesi, değiştirilmesi ve görevine son verilmesi,
 • Hisse senetlerinin ve tahvillerin ihraç edilmesine karar verilmesi,
 • Yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinin denetlenmesi, hukuki ve ekonomik olarak onaylanması,
 • Şirketin bilançosunun, kar zarar dengesinin hesaplanıp onaylanması,
 • Tasfiye kararı alınırsa tasfiye memurlarının seçilmesine veya görevine son verilmesine karar verilmesi,
 • Şirketin genel denetiminden sorumlu olunması yer alır.

Anonim şirket kuruluş yapısı için önem taşıyan bir diğer nokta ise yönetim kurulu ve onun görevleridir.

Anonim Şirkette Yönetim Kurulunun Görevleri

Anonim şirketlerde yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi beklenen görevler arasında:

 • Toplantı dönemlerinde genel kurulun toplantıya çağrılması,
 • Şirket yöneticilerinin görevlendirilmesi ve görevlerinden alınması,
 • Şirket içinde bir düzen ve otorite kurabilmek adına denetimler yapılması,
 • Şirketin yıllık raporlarının düzenlenmesi,
 • Şirket bilançosunun ve kar zarar analinizin yapılması, raporlanması,
 • Şirket karının en etkili ve doğru şekilde dağıtılması için önerilerde bulunulması,
 • Şirket defterlerinin tutulması,
 • Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
 • Şirkete ait olan tescil ve ilan işlemlerinin yapılması
 • Hisse senedi ve tahvil gibi gayrimenkullerin satışına karar verilmesi,
 • Eğer şirketin mali durumunda bir dengesizlik olursa bunun için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulama planlarının yapılması yer alır.

Anonim Şirket Kuruluş Yapısı Özellikleri

Anonim Şirketlerin Tutmakla Yükümlü Olduğu Defterler şunlardır: yevmiye defteri, büyük defter, tahvil defteri, pay defteri, envanter ve bilanço defterleri, pay sahiplerinin defterleri, Genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri.

Anonim şirket özellikleri denildiğinde akla ilk olarak kimlerin bu şirket türünü kurabileceği gelir. Anonim şirketleri hem tüzel hem de gerçek kişiler kurabilir. Kurulması için en az 50.000 TL sermaye gerekir. Anonim şirket pay sahibi kişi sayısının 250’yi geçmesi durumunda anonim şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi olurlar.

Anonim Şirketlerde Borç Yükümlülüğü

Anonim şirket kuruluş yapısı belli bir sermayesi bulunan özelliktedir. Bu şirket türünde hisse senedi ve tahvil gibi gayrimenkullerin çıkarılması mümkündür. Bu tür gayrimenkullerin çıkarılabildiği tek şirket türü anonim şirkettir. Mal varlığı bulunan bir şirket türü olduğu için ortaklarının borçlardan dolayı yükümlüğü bulunur. Şirket ortaklarınca sınırlandırılan ve belirlenen sermaye türünde faaliyet gösteren bir yapıya sahiptir.

Anonim şirket kurmak veya şirket kuruluşu ile ilgili bilgi almak isterseniz bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz. Şirket içi bütün evrak işlerinizde ve mali süreçlerde size yardımcı olabilmek adına sağladığımız bordro hizmetleri için de bizden yardım isteyebilirsiniz. Şimdi arayın, profesyonel iş kurma ve yönetim süreci ile ilgili detaylı bilgi alın!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.