Bordrox Bordro Hizmetleri

[email protected]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]İş Kanunu’na göre işveren tarafından işçisinin iş akdi feshedilmeden önce işçiye belli bir zaman verilmesi gerekir. Şayet işveren çalışanına işten çıkaracağını bir süre önceden bildirmezse, işçi ihbar tazminatı almaya hak kazanır.

Bu bilgilendirme yazılı bir biçimde ve kayıtlara işlenecek tarzda yapılmalıdır. Aynı zamanda bu ön bilgilendirmeyi, işverenin çalışanının kıdemine yaraşır bir şekilde uygulaması gerekir. Bunun zıttı bir şekilde işçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa bu kez de işveren çalışanından ihbar tazminatı alabilir.

Bu tazminat türünün düzenlenmesindeki asıl amaç yalnızca çalışanın değil aynı zamanda işverenin de mağduriyet yaşamasına engel olmak ve haklarını koruma altında tutmaktır.

İhbar Tazminatı Alabilme Koşulları

İş kanunu dairesinde belirlenmiş olan sürenin dışına çıkmamış her işçi ya da işveren ihbar tazminatı alabilmek için başvuru yapabilir. İhbar süresi verilmemiş işçinin ya da ihbar süresine uymayan işçi mağdur olan işverenin tazminat alması için gerekli şartlar:

İş Kanunu’nun belirlediği ihbar sürelerini geçirmemek,

İş Sözleşmesinin belirsiz süreli olarak hazırlanmış olması,

Öncesinde bir bildirim süreci verilmeyerek iş akdinin bozulması şeklinde ifade edilebilir.

İşçisini işten çıkaran işverenin ya da işten etik dışı ayrılan işçinin iş sözleşmesini bozduğuna dair bilginin yasal olarak diğer tarafa bildirilmiş/ ulaşmış olması gereklidir. Bildirimin ulaştığı tarafın reddi ya da kabulü önemsenmez.

İhbar Tazminatı Süresi

4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilmiş olduğu üzere iş akdinin feshinden sonra talep edilmek üzere yetkili mercilere başvurusu yapılacak olan ihbar tazminat süresi şu şekilde bildirilir:

  • Çalışma süresi 6 aydan daha az olan çalışan için 2 Hafta
  • Çalışma süresi 6 ay ile 1,5 yıl arasına tekabül eden işçi için 4 Hafta
  • Çalışma süresi 1,5 yıl ile 3 yıl aralığında olan işçiler için 6 Hafta
  • Çalışma süresi 3 yıldan daha fazla olan işçi için ise 8 Hafta.

İş Kanunu’na göre en kıdemli olan işçinin alacağı ihbar tazminatı kıdemine göre belirlenmektedir. Bu bağlamda bir çalışanın tazminat alabileceği süre en fazla sekiz hafta olarak sınırlandırılmıştır.

Çalışan başvuruda bulunduğu halde hakkı olan tazminatı alamazsa (işveren ödemezse) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne yazıp verilecek bir dilekçe ile tazminatını alamadığına dair şikayette bulunmalıdır.

İhbar Tazminat Tutarı ve Hesaplaması

İşçinin hizmet verdiği çalışma süresinin hesaplanması neticesinde ihbar tazminat tutarı belirlenir. İş akdinin bozulduğu tarih resmi olarak tespit edilip ve sonrasında bu hesaplanan süreye bedel olan aylık brüt gelir ile giydirilmiş aylık brüt ücret baz alınarak hesaplanır. Detaylı açıklamak gerekirse ihbar tazminat hesaplamasında aylık brüt maaş ay 30 gün olduğundan otuza bölünür. Böylece günlük maaş bulunmuş olur. Günlük maaş ise bir hafta ile çarpıldığında haftalık maaş hesaplanmış olur. Çıkan sonuç işçinin kıdem durumuna göre biçilmiş olan ihbar süresi ile çarpılır. Neticede ihbar tazminatı tutarı bulunmuş olur.

İhbar süresi ve tazminatı ile ilgili herhangi bir hata yapmamak ve çalışan özlük haklarını hatasız düzenlemek için isterseniz dış kaynak bordro hizmeti alabilirsiniz. Hizmet talebinde bulunmak için şimdi bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.