Bordrox Bordro Hizmetleri

[email protected]

Nakdi ve Ayni Yemek Yardımı Nedir?

Bir yerinde işçisinin verdiği hizmete karşılık olarak işverenler işçisinin temel gereksinimlerini karşılamalıdır. Bunlardan biri de nakdi ve ayni yemek yardımı başlığı altında ele alabileceğimiz günlük yemek yeme gereksinimine karşılık yapılan yardımdır.

İşverenler iki farklı yöntemle çalışanlarına mesai saatleri içinde yemek yeme olanağı tanıyabilir. Mesai saatleri içinde ya para vererek yani nakdi olarak ya da iş yerinde yemek yenmesini sağlayarak yani ayni olarak yemek yardımı yapabilir.

Bu kural Gelir Vergisi Kanunu’nun 23.maddesi ile düzenlenerek yardımın istisnaları ve prime ek kazanç olarak sigorta primine yansıyacağı durumlar ele alınmıştır. İstisna olarak ifade edilen günlük personel yemek yardım tutarı 23 TL olarak belirlenmiştir. 2020 yılı için belirlenen bu tutarı karşılayan işverenler yaptıkları personel yemek masrafı karşısında vergiden muaf tutulur.

Nakdi ve Ayni Yemek Yardımında İstisna

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu kapsamında 5510 sayılı yasanın 80.maddesinde konu ile ilgili iki istisna bulunur. 80.maddenin b bendinde yapılan düzelemeye göre ayni yemek yardımı tutarı ay başına ödenen asgari tutarın %30’unu geçmemesi şartıyla özel sağlık sigortası primi, BES katkı payı miktarı, pirime esas kazanç kabul edilmez. Yani, ayni yemek yardımı sınıfında yer alan bu yardım türünde ilgili şartın sağlanması ile işveren sağladığı yemek yardımı ile vergi mükellefi değildir.

Aynı maddenin C bendinde ise nakdi ve ayni yemek yardımı hakkında istisnai durum dışında yapılan tüm ödemeler ve ayni yardım gibi görülebilecek nakdi yardımlar olabileceği vurgulanır. Bu durumda nakit olarak yapılan yemek ödemeleri, prime esas kazanç sınıfında kabul görür. Diğer kanunlarda bu durumun aksi ifade edilse bile muafiyet ve istisna kapsamında 5510 sayılı kanun esas kabul edilir.

Ayni Yemek Yardımı Nedir?

5510 sayılı kanun ile düzenlenmiş olan ayni yemek yardımı para dışında yapılan yemek yardımlarını ifade eder. Yani personele yiyeceği yemeğin parası dışında ödenebilecek olan şu 3 yöntemle de yemek yardımı verilebilir:

  • İş yerine yemek getirilmesi için işverenin bir yemek şirketi ile anlaşması ve personelin yemeği işyerinin yemekhanesinde yemesi,
  • İşyerinde yemek yenmesini sağlayacak şekilde bir ya da birden çok aşçı çalıştırılarak yemeğin işyerinin yemek hanesinde yaptırılması,
  • Personele işveren tarafından yemek kartı veya diğer adıyla ticket verilerek dışarıda kart ile ödeme yaparak yemek almasının sağlanması.

Nakdi ve Ayni Yemek Yardımı Verilmek Zorunda mı?

İş Kanunu’nda ne şekilde verilebileceğinin düzenlemesi bulunmasına rağmen nakdi ve ayni yemek yardımı ile ilgili bir zorunluluk söz konusu değildir. Yani, çalışanına yemek verme zorunluluğu iş yeri sahibi ya da işveren tarafından herhangi bir kanun şartına bağlanmamıştır. Ancak çalışanının daha verimli olması, işyerine bağlılığının artması ve bulunduğu işyerine emek veriyor olması gibi nedenlerle hemen her işveren çalışanına yemek yardımı sağlar. Peki, nakdi yemek yardımı nasıl hesaplanır?

Nakdi Yardım Hesaplama Nasıl Yapılır?

Devlet, işverenlere çalışanına yapacağı yemek bedeli ya da yemek sağlama yardımı ile ilgili belli şartlarda sigorta primi kesmeyeceğini beyan etmiştir. Prim kesilmeyecek olan tutar 2020 yılı için nakdi personel yardımı hesaplanırken 98,10x%6 = 5,89 TL şeklinde ifade edilir.

506 Sayılı Kanunla belirlenen şartla sigortalı çalışanlara yemek ödemesi veya iş yerindeki yemekhanede ya da müştemilatta yemek verilmesi halinde fiilen çalışılan gün sayısının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Buna göre çalışılan gün sayısı kadar 16 yaşından büyük çalışan işçilerin tamamı için yemek yardımı çalışma yılı günlük asgari tutar üzerinden hesaplanır. Bu hesap yapılırken yukarıda örneğini verdiğimiz şekilde günlük asgari tutar ile %6’lık oran gün sayısı ile çarpılır. Kesilecek prim bu tutar üzerinden kesilir.

Çalışanlarınıza daha iyi şartlar sağlamak ve mutlu bir çalışma ortamı yaratmak için benzer hakları doğru şekilde düzenlemek amacıyla dış kaynak bordro hizmeti alabilirsiniz. Bu amaçla bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilir, nakdi ve ayni yemek yardımı hakkında bilgi alabilir, hizmet talebinde bulunabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.